Meld je aan voor de klankbordgroep Lokale Belangenbehartiging KansPlus

Drie redenen om je aan te melden voor de klankbordgroep Lokale Belangenbehartiging KansPlus.

Voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking is het nodig om vaak, duidelijk en vanuit onze ervaringen, de belangen over het voetlicht te brengen. Omdat veel is veranderd in zorgland, is KansPlus gestart met het programma Lokale Belangenbehartiging. Want hoe doe je dat? Waar begin je? En wat kun je eigenlijk bewerkstelligen?

De eerste resultaten van het programma zijn zichtbaar. Vier ledengroepen zijn met een coach aan het ontdekken hoe zij het beste aan belangenbehartiging in hun gemeente of regio kunnen werken. Via webinars en artikelen verspreiden we informatie, en er zijn cursussen voor mensen die nieuwsgierig zijn naar of zich zorgen maken over een onderwerp en hun stem willen laten horen.

Klankbordgroep

Het programma zoekt naar meedenkers over de koers, organisatie en activiteiten voor Lokale Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.

De klankbordgroep wil helpen om maximale resultaten te halen uit het programma Lokale Belangenbehartiging en legt een verbinding met de praktijk als het programma in september 2016 stopt. Door een spiegel te zijn, kritische vragen te stellen, te brainstormen over nieuwe ideeën en mogelijkheden, mee te denken over de communicatie en de middelen die je daarvoor kunt inzetten en de deskundigheid van de afzonderlijke leden in te zetten.

De klankbordgroep komt volgend jaar drie keer bij elkaar onder leiding van de onafhankelijke voorzitter van de klankbordgroep en ervaren belangenbehartiger: Aart Bogerd. Iedereen die interesse heeft, kan zich melden.

De klankbordgroep komt de eerste keer bij elkaar op 22 januari (middag). Voorlopig zijn dit de twee andere data: 15 april en 10 juni.

Drie redenen om je aan te melden voor de klankbordgroep

  1. je draagt bij aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking
  2. je krijgt ideeën om zelf (weer) aan de slag te gaan met belangenbehartiging
  3. je vergroot je eigen netwerk

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de programmaleider Jeanet Bouw. email: j.bouw@kansplus.nl.