Webinar 26 januari : De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Het KansPlus / VraagRaak webinar De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is 26 januari uitgezonden.Het videoverslag is gepubliceerd op het YouTubekanaal van KansPlus waar u dit op een ander moment ook nog kunt volgen. Hier kunt u het terugzien: https://youtu.be/M5PjNGBf8H0
Hier treft u een PDF van de presentatie die we tijdens dit webinar hebben gebruikt.

Uiteraard zijn we benieuwd naar uw ervaringen tijdens het webinar of bij het kijken van dit videoverslag. Heeft u opmerkingen of suggesties voor verbetering stuur deze s.v.p. aan webinars@kansplus.nl Wij stellen uw mening bijzonder op prijs.

Noteer alvast de datum van het volgende KansPlus – VraagRaak webinar in uw agenda:

  • dinsdag 9 februari (start 19.30 uur),
  • onderwerp: De praktijk van de Cliëntenraad in de VG sector
  • u ontvangt voorafgaand aan het webinar een weblink waarmee u dit kunt volgen

Onze website is vernieuwd

Onze website is vernieuwd en bevat veel nieuwe informatie. Wij horen graag wat u ervan vindt.

KansPlus streeft ernaar de op deze website geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de berichtgeving kan KansPlus niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct of volledig is.

Heeft u suggesties voor verbetering dan ontvangen wij deze graag via info@kansplus.nl

Webinars KansPlus gaan weer van start

Op 26 januari 19.30 uur gaat KansPlus verder met de reeks webinars waarmee we in 2015 gestart zijn.
Het thema is “De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)” en zal gegeven worden door Han Mennen, medewerker van KansPlus/VraagRaak.

U kunt zich aanmelden via webinars@kansplus.nl U ontvangt dan uiterlijk 25 januari een weblink waarmee u het webinar kunt volgen.

De volgende webinars staan gepland op:

· dinsdag 9 februari: De praktijk van de Cliëntenraad in de VG sector
· dinsdag 23 februari: De Landelijke commissie van vertrouwenslieden (Lcvv)
· woensdag 9 maart:Wat betekent het VN-verdrag voor mensen met een beperking?
· woensdag 6 april: onderwerp volgt z.s.m.
· woensdag 20 april: onderwerp volgt z.s.m.
· woensdag 11 mei: onderwerp volgt z.s.m.
· woensdag 8 juni: onderwerp volgt z.s.m.
· woensdag 22 juni: onderwerp volgt z.s.m.

In principe starten alle webinars om 19.30 uur.

Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen van data, tijden en onderwerpen. Heeft u opmerkingen of suggesties voor verbetering stuur deze s.v.p. aan webinars@kansplus.nl Wij stellen uw mening bijzonder op prijs.

Heeft u al eerder deelgenomen aan de webinars dan willen wij u vragen een korte vragenlijst in te vullen om zo goed mogelijk bij de behoeften van de volgers te kunnen aansluiten. Dit kost maximaal 5 minuten van uw tijd. Hier treft u de korte vragenlijst:https://nl.surveymonkey.com/r/HH26L3Y

Handreiking Praten over leven in Vrijheid

In het sfeervolle conferentie- en zalencentrum Nieuw Salem te Driebergen werd op vrijdag 11 december het Congres Zorg voor Leven in Vrijheid gehouden, georganiseerd door het LSR en KansPlus/VraagRaak.

Meer dan 120 deelnemers werden in de ochtend welkom geheten door Jasper Boele, directeur van het LSR, waarna Rian Huijsmans, senior adviseur bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg, een inleiding gaf over het onderwerp Leven in Vrijheid.

Tijdens het congres werden de materialen, ontwikkeld door Ieder(in) als resultaat van het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’, gepresenteerd aan cliëntenraden in de VG sector.

overhandiging cheque

 

Rein Baneke, voorzitter van KansPlus, en Sandra Overbeek, projectleider, werden door de coöperatie DELA verblijdt met een cheque voor het project Dementietafels. Terugspeeltheater Wordt Vervolgd wist daarna op pakkende wijze de eigen ervaringen van deelnemers met vrijheidsbeperking om te zetten in herkenbare theaterstukjes vol humor met een serieuze ondertoon.

’s Middags volgden alle deelnemers drie workshops, één over eigen ervaringen, één over de visie op vrijheidsbeperking en één over hoe de cliëntenraad het onderwerp bespreekbaar kan maken.

Aan het einde van het congres kregen alle deelnemers de nieuwe materialen mee naar huis, te weten de handreiking Praten over leven in vrijheid, de kaarten set en een bewaarkaart.

Deze materialen zijn vanaf nu te bestellen bij KansPlus/VraagRaak via info@kansplus.nl

 

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor welke gevallen dit geldt en hoe u van dit recht gebruik kunt maken kunt u lezen op het eerder geplaatste bericht http://www.kansplus.nl/2015/07/14/clientondersteuning-in-de-wet-langdurige-zorg-wlz/ .

MEE en Zorgbelang voeren dit werk uit en zijn hiervoor door de zorgkantoren erkend. Terecht namen de zorgkantoren het initiatief om het eerste jaar te evalueren. In de link onder dit bericht treft u samenvattend de belangrijkste conclusies aan. Het komt er op neer dat de onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een WLZ-indicatie belangrijk is en blijft, maar dat er nog wel een drietal slagen door de zorgkantoren te maken zijn dit jaar. KansPlus zal de voorgenomen acties graag indringend volgen.
Een toelichtend interview met een tweetal personen uit de sfeer van de Zorgkantoren en Zorgbelang kunt u lezen u in de bijlage via de link onder dit bericht.

Een kort overzicht over de vraag hoe het zit met de onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten met een WLZ-indicatie en de onafhankelijke cliëntondersteuning op de weg naar een mogelijke WLZ-indicatie staat in te lezen via onderstaande link.

Langdurige zorg

Petitie ‘Leerkansen voor iedereen’

Op initiatief van de academie voor Zelfstandigheid en haar samenwerkingspartners is een landelijke handtekeningenactie gestart met als thema ‘Leerkansen voor iedereen!’

De overheid stimuleert de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers maar kent geen structurele financiering voor het leertraject dat nodig is om mensen in staat te stellen het heft in eigen handen te nemen. Het doel van de petitie is dat verstandelijk beperkte mensen financieel in staat gesteld worden om zich verder te ontwikkelen na hun 18e.

De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/leerkansen-voor-iedereen-ook-met-beperking-na-je-18e/signatures?locale=nl

Lees voor meer informatie: A4 handtekeningenactie

Kinderwens en kinderen van mensen met een licht verstandelijke beperking

In december is het thema ‘kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking’ in het nieuws geweest. Onder andere door Iris de Groot die bij het televisieprogramma Pauw sprak over haar ervaringen met een moeder met lvb. Zij presenteerde daar haar boek ‘Mama‘ . Voor meer informatie zie http://www.idegro.nl .

In 2011 verscheen over dit thema het boek ‘Ze zeggen dat we het niet kunnen, Kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking‘ (uitg. van Gorcum, Assen) geschreven door Ineke Verdonk. Het boek gaat over de morele, wetenschappelijke en praktische aspecten die in het geding zijn en is niet alleen bedoeld voor (woon)begeleiders, maar ook voor ouders, broers/zussen.
Dit boek is voor € 15 te bestellen bij Ineke Verdonk via iverdonk47@gmail.com of tel. 06100 10334.

KansPlus/VraagRaak zoekt vrijwilligers

VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap van KansPlus voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.
VraagRaak zoekt vrijwilligers om haar team te versterken en haar dienstverlening uit te breiden.
http://www.kansplus.nl/over-kansplus/vacatures/

Inloggen Mijn KansPlus niet mogelijk

Het is op dit moment niet mogelijk in te loggen in Mijn KansPlus. Het landelijk bureau van KansPlus is overgegaan op een nieuw relatiebeheersysteem. In dit systeem ontbreekt nog de mogelijkheid om in te loggen via een portal. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Voor vragen en /of wijzigingen in uw gegevens kunt u via e-mail contact opnemen met ledenadministratie@kansplus.nl .