Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor welke gevallen dit geldt en hoe u van dit recht gebruik kunt maken kunt u lezen op het eerder geplaatste bericht http://www.kansplus.nl/2015/07/14/clientondersteuning-in-de-wet-langdurige-zorg-wlz/ .

MEE en Zorgbelang voeren dit werk uit en zijn hiervoor door de zorgkantoren erkend. Terecht namen de zorgkantoren het initiatief om het eerste jaar te evalueren. In de link onder dit bericht treft u samenvattend de belangrijkste conclusies aan. Het komt er op neer dat de onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een WLZ-indicatie belangrijk is en blijft, maar dat er nog wel een drietal slagen door de zorgkantoren te maken zijn dit jaar. KansPlus zal de voorgenomen acties graag indringend volgen.
Een toelichtend interview met een tweetal personen uit de sfeer van de Zorgkantoren en Zorgbelang kunt u lezen u in de bijlage via de link onder dit bericht.

Een kort overzicht over de vraag hoe het zit met de onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten met een WLZ-indicatie en de onafhankelijke cliëntondersteuning op de weg naar een mogelijke WLZ-indicatie staat in te lezen via onderstaande link.

Langdurige zorg

Petitie ‘Leerkansen voor iedereen’

Op initiatief van de academie voor Zelfstandigheid en haar samenwerkingspartners is een landelijke handtekeningenactie gestart met als thema ‘Leerkansen voor iedereen!’

De overheid stimuleert de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers maar kent geen structurele financiering voor het leertraject dat nodig is om mensen in staat te stellen het heft in eigen handen te nemen. Het doel van de petitie is dat verstandelijk beperkte mensen financieel in staat gesteld worden om zich verder te ontwikkelen na hun 18e.

De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/leerkansen-voor-iedereen-ook-met-beperking-na-je-18e/signatures?locale=nl

Lees voor meer informatie: A4 handtekeningenactie