Handreiking Praten over leven in Vrijheid

In het sfeervolle conferentie- en zalencentrum Nieuw Salem te Driebergen werd op vrijdag 11 december het Congres Zorg voor Leven in Vrijheid gehouden, georganiseerd door het LSR en KansPlus/VraagRaak.

Meer dan 120 deelnemers werden in de ochtend welkom geheten door Jasper Boele, directeur van het LSR, waarna Rian Huijsmans, senior adviseur bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg, een inleiding gaf over het onderwerp Leven in Vrijheid.

Tijdens het congres werden de materialen, ontwikkeld door Ieder(in) als resultaat van het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’, gepresenteerd aan cliëntenraden in de VG sector.

overhandiging cheque

 

Rein Baneke, voorzitter van KansPlus, en Sandra Overbeek, projectleider, werden door de coöperatie DELA verblijdt met een cheque voor het project Dementietafels. Terugspeeltheater Wordt Vervolgd wist daarna op pakkende wijze de eigen ervaringen van deelnemers met vrijheidsbeperking om te zetten in herkenbare theaterstukjes vol humor met een serieuze ondertoon.

’s Middags volgden alle deelnemers drie workshops, één over eigen ervaringen, één over de visie op vrijheidsbeperking en één over hoe de cliëntenraad het onderwerp bespreekbaar kan maken.

Aan het einde van het congres kregen alle deelnemers de nieuwe materialen mee naar huis, te weten de handreiking Praten over leven in vrijheid, de kaarten set en een bewaarkaart.

Deze materialen zijn vanaf nu te bestellen bij KansPlus/VraagRaak via info@kansplus.nl