Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

De handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden is gemaakt door AVI ( http://www.aandachtvooriedereen.nl/) en beschrijft het toezicht op de uitvoering van de Wmo. Hoe is dat toezicht geregeld en op welke manier kunnen cliënten bij het toezicht betrokken worden?

Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo vernieuwd. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.  De toezichtfunctie is van groot belang voor cliënten.

De handreiking schetst in het kort het belang van en de stand van zaken rond het toezicht in de Wmo door eerst de organisatie en inhoud van de functie van toezichthouder aan de orde te stellen. Daarna wordt bekeken wat het belang is van deze functie voor cliënten. Vervolgens volgen suggesties om cliënten bij het toezicht te betrekken. Tenslotte worden suggesties gedaan voor Wmo-raden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties over wat zij kunnen adviseren en doen vanuit cliëntenperspectief over de opzet en invulling van het toezicht.

Lees hier de tekst van de handreiking.