“Cliënt centraal” in de VG-sector is lege huls zonder familieleden

KansPlus heeft het manifest ‘familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector’ aangeboden aan o.a. Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn van VWS. De vereniging speelt hiermee in op de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 van kracht is. De wet verplicht zorgaanbieders erop toe te zien dat de zorg voor verstandelijk beperkte mensen van goede kwaliteit, respectvol, cliëntgericht en afgestemd is op de reële behoefte. Ook is vastgelegd dat de wettelijk vertegenwoordiger, vaak een familielid,  betrokken moet worden bij de nakoming van de verplichtingen van de zorgaanbieder aan de cliënt. Het is een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid van instellingen nu uitdrukkelijk wordt vastgelegd  in een wet.
Gezien de aard van de beperking van hun familielid willen familieleden graag een betere verankering van hun blijvende en serieuze betrokkenheid bij de invulling van de zorg. Van belang is dat zorginstellingen dit in hun beleid vastleggen.
Het manifest bevat zes stellingen over hoe dit gerealiseerd kan worden. Toepassing daarvan komt de kwaliteit en kwaliteitsbeleving van de zorg ten goede.

Hieronder vindt u links naar het volledige persbericht en de brieven die verstuurd zijn naar de minister, staatssecretaris, IGZ, VGN en de vaste commissie VWS:
persbericht manifest
brief aan Minister E I Schippers
brief aan Staatssecretaris Van Rijn
brief aan IGZ 
brief aan VGN
brief Vaste-Commissie-VWS

Hieronder vindt u de reacties van de minister en de Vaste Commissie VWS:
reactie van Minister E I Schippers
reactie van de Vaste Commissie VWS