Cursus Lokale Belangenbehartiging in Vlissingen: Samen staan we sterk!

Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking organiseert KansPlus in samenwerking met Aandacht voor Iedereen (AVI) op 23 april een cursus. Deze cursus geeft handvatten om in de eigen omgeving samen met anderen met belangenbehartiging aan de slag te gaan.

Vraagt u zich wel eens af of de gemeente genoeg rekening houdt met mensen met een verstandelijke handicap? Begrijpt de vervoerder wel de gevolgen van het combineren van ritten? Die instelling, houdt die wel genoeg rekening met uw belangen? Zijn er wel genoeg mogelijkheden voor participatie? En als u wilt dat het anders wordt, wat kunt u dan doen?

Wat heeft de cursus u te bieden?

* Een oriëntatie op belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat is het en wat kun je ermee bereiken? Wat is het niet? Wat kan ik ermee? Hoe gaat belangenbehartiging in de praktijk?
* Kennis over hoe je een netwerk opbouwt en zichtbaar wordt.
* Op basis van wensen van de cursusgroep keuze-onderwerpen, bijvoorbeeld: overbrengen van een boodschap, informatie verzamelen uit de achterban, contact met de achterban, onderhandelen.
* Voorbeelden van belangenbehartiging.
* Ontmoeting met andere geïnteresseerden uit uw regio.
* Met plezier en vertrouwen aan de slag om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Voor wie is de cursus?
* Voor iedereen die interesse heeft in lokale belangenbehartiging voor mensen met een
verstandelijke beperking;
* Leden van KansPlus: regionale en plaatselijke (leden)groepen, cliëntenraden,
familieverenigingen, individuele leden

Plaats:
Ons Plekje, Falckstraat 4, 4384 AA Vlissingen
Tijd:
9.30 uur tot 16.00 uur

Inschrijven:
Heeft u interesse? Geef dan uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer door aan KansPlus.
Aanmelden kan: via info@kansplus.nl
telefonisch: (030) 236 37 44
brief: KansPlus, Postbus 408, 3990 GE Houten
Enkele dagen voor de start van de cursus ontvangt een mail met de laatste informatie.

Voor meer informatie en het volledige programma zie Flyer cursus lokale belangenbehartiging230416

Nieuw online platform van Mezzo: ‘Tijd voor jezelf’

In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers een nieuw online platform ontwikkeld: ‘Tijd voor jezelf’.

Tijd voor jezelf is belangrijk in ons drukke bestaan. Dat geldt zeker voor mantelzorgers, die onophoudelijk zorg en aandacht geven aan een naaste.

‘Tijd voor jezelf’ vervangt de respijtwijzer en biedt de mantelzorger een landelijk overzicht van respijt- en ontspanningsaanbod. Mantelzorgers kunnen hier organisaties vinden die de zorg even van hen over kunnen nemen of kunnen delen.

Bron: Mezzo www.mezzo.nl

 

Petitie ‘op zoek naar mijn zusje’ is aangeboden aan VWS: KansPlus was erbij

Debby van der Schuit heeft, in aanwezigheid van Dickie van de Kaa van KansPlus, dinsdag 29 maart haar petitie  “Op zoek naar mijn zusje’ aangeboden aan de Vaste Commissie van VWS.  Debby vraagt hiermee aandacht vraagt voor de gevolgen van het hebben van een broer of zus met een beperking. Eerder die ochtend was Debby ook te horen in een interview op radio 1. http://www.radio1.nl/p…/terugluisteren-uren/2016-03-29/06:00 (vanaf min 51:38)

Petitie debbie Petitie Debbie 3 Petitie debbie2

De tekst van de speech van Debby kunt u hier lezen.

KansPlus is aanwezig bij de petitieaanbieding van ‘Op zoek naar mijn zusje’

KansPlus is aanwezig bij de petitieaanbieding van ‘Op zoek naar mijn zusje’

Op 29 maart wordt de documentaire ‘Op zoek naar mijn zusje’ als petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer. De film van documentairemaker Debby van der Schuit wordt door de zorgsector ingezet om de problematiek te belichten van broers en zussen (‘brussen’) van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Net als Debby nemen honderdduizenden brussen op een moment in hun leven de zorgtaak voor hun zorgintensieve broer of zus over van hun ouders. Met de petitieaanbieding pleit Debby van der Schuit voor een sterke landelijke beleidsvisie met betrekking tot de bescherming van deze kwetsbare groep.

Dickie van de Kaa, zal namens KansPlus hierbij aanwezig zijn.

De première van ‘Op zoek naar mijn zusje’ was op woensdag 9 maart in Rotterdam. Vanaf eind maart wordt de documentaire ingezet in de voorlichting van brussen en ouders, en de scholing van zorgprofessionals. Particulieren kunnen de 45 minuten durende film ook aanschaffen. Prijs: €12 inclusief verzendkosten. Voor (zorg)instellingen zijn er speciale pakketten. Meer informatie: debby.vanderschuit@gmail.com | www.facebook.com/docudebby | Interview Tijd voor Max (NPO1) http://bit.ly/1QIKJLj |

Zie ook https://www.kansplus.nl/2016/03/15/documentaire-op-zoek-naar-mijn-zusje-van-debbie-van-der-schuit/ 

Oproep voor deelname aan onderzoek VU Amsterdam

Het VU Medisch Centrum in Amsterdam voert onderzoek uit naar de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen zij om erachter te komen wat de behoeften van deze mensen zijn, om inzicht te krijgen in hun situatie en om zo te weten te komen hoe de zorg en voorzieningen voor hen verbeterd kunnen worden.

Om dit te kunnen onderzoeken zijn zij op zoek naar gezinnen met één of meerdere verstandelijk beperkte kinderen. Deze kinderen mogen ook al de volwassen leeftijd bereikt hebben, als zij nog maar thuis wonen bij de ouder(s)/broer/zus (en overige gezinsleden). Op dit moment zijn de onderzoekers vooral ook op zoek naar gezinnen die niet van Nederlandse afkomst zijn, omdat de gezinnen die tot nu toe aan dit onderzoek mee willen doen allemaal helemaal Nederlands zijn. Deelname houdt in dat er een gesprek met u gevoerd zal worden over uw situatie en ervaringen.

Voor meer informatie:
Informatiebrief Ouders Flyer-gezin-onderzoek-VUmc
Informatiebrief Ouders

U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met:

Odile Vermeulen
Stagiair onderzoeker
VUMC Afd. Metamedica
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam
0646123050

Documentaire ‘Op zoek naar mijn zusje’ van Debby van der Schuit

Op woensdag 9 maart is de documentaire ‘Op zoek naar mijn zusje’ van de Rotterdamse documentaire maker Debby van der Schuit in première gegaan. De directeur van Kansplus, Dickie van de Kaa, was hierbij aanwezig.  Met de film wil Debby van der Schuit aandacht vragen voor de problematiek rondom broers en zussen (‘brussen’) van mensen met een chronische ziekte of een beperking.
Dickie en Debby van der Schuit‘Op zoek naar mijn zusje’ belicht de relatie tussen de twee zussen Debby (28) en Wendy (26). Wendy heeft het syndroom van Down en belandde op haar twaalfde in haar eerste psychose. Sindsdien heeft brus Debby vaak geen idee wat er in het hoofd van Wendy omgaat. Door middel van interviews met de gezinsleden, zorgprofessionals en betrokkenen onderzoekt ze hoe brus zijn haar identiteit beïnvloedt en wat de zorgverantwoordelijkheden voor haar zus Wendy voor haar eigen toekomst betekenen.

Meer informatie over de documentaire:
Introductiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=Dn1GMOKfA6w
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=0kp-adflOKc
Interview uitzending Tijd voor Max (NPO1): http://bit.ly/1QIKJLj

De film leent zich voor zowel opleidingsdoeleinden van medewerkers van (zorg)instellingen als voor de ondersteuning van brussen en ouders in het bespreken van de toenemende verantwoordelijkheden van brussen.
Organisaties hebben voor aanschaf meerdere opties: 

  • Uitleenoptie: € 100 voor 5 dvd’s met onbeperkt uitleenrecht aan geïnteresseerden (exclusief verzendkosten van € 8,15 per aangetekende post)
  • Vertoningsoptie: € 250 voor 10 dvd’s met onbeperkt uitleenrecht aan geïnteresseerden en onbeperkt vertoningsrecht in groepen (exclusief verzendkosten van € 8,15 per aangetekende post)

Ook kunt u Debby van der Schuit inhuren voor een workshop en/of presentatie tegen een all-in uurtarief van € 80 per uur.

Op 29 maart zal Debby haar documentaire aanbieden aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook hierbij zal Dickie van de Kaa aanwezig zijn.

Vanaf eind maart wordt de documentaire ingezet in de voorlichting van brussen, ouders en de scholing van zorgprofessionals. Particulieren kunnen de film dan ook aanschaffen.

 

Dementietafel en KansPlus samen verder

KansPlus gaat het komend jaar de Dementietafel in de verschillende provincies en de werkgroepen die hierbij betrokken zijn, ondersteunen en versterken. Dit in navolging van het project ‘Dementietafel – delen en verbeteren’ van Ieder(in), waarmee in drie jaar tijd in iedere provincie een Dementietafel is opgezet en werkgroepen actief zijn geworden. Als resultaat van dit project is nu een handreiking beschikbaar waarmee betrokkenen bij mensen met verstandelijke beperking (en dementie) zelf een Dementietafel kunnen organiseren. De handreiking is bij KansPlus te verkrijgen.

Onlangs tekenden de directeuren van Ieder(Inperbericht klein (002)) (Illya Soffer) en van KansPlus (Dickie van de Kaa) de overdracht. Bij Dementietafels zijn familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. In 2012 heeft Ieder(in) zich op vraag van KansPlus bereid verklaard het project tot en met 2015 onder haar hoede te nemen. Het fantastische resultaat hiervan is dat er nu Dementietafels zijn in alle provincies. Financiële steun is verleend door Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN), Fonds verstandelijk Gehandicapten, Rabobank Foundation en stichting SPZ.

In het vervolgtraject zal de aandacht vooral liggen op het versterken van de werkgroepen die nu in de provincies de Dementietafels organiseren. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het VSB fonds, de VGN, middelen vanuit het voucherproject van het ministerie van VWS en KansPlus.
Ook zal de aandacht uitgaan naar het organiseren van nieuwe Dementietafels. Dit in nauwe samenwerking met het Programma Zorg Verandert.

Recentelijk is er een handreiking ‘Dementietafel delen & verbeteren’ verschenen waarin allerhande tips en aanknopingspunten te vinden zijn voor het oprichten van een Dementietafel. De papieren versie van deze handreiking is te bestellen bij KansPlus (info@kansplus.nl).

Meer informatie over de Dementietafel is te vinden op www.kansplus.nl en www.kennispleingehandicaptensector.nl .

 

Bijeenkomsten van het ministerie van VWS over beleidsontwikkelingen in de Wlz

Het ministerie van VWS organiseert in april 4 bijeenkomsten voor betrokkenen bij de organisatie van langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De doelstellingen van het beleid voor de langdurige zorg zijn het tot stand brengen van een meer betrokken samenleving, betere kwaliteit van zorg en houdbare financiering.
Het ministerie nodigt betrokkenen – cliënten, cliëntenorganisaties, cliëntenraden, professionals, management, bestuurders, zorgkantoren en overige betrokkenen bij langdurige zorg uit voor een dialoog over actuele beleidsontwikkelingen in de Wlz.
Op de bijeenkomsten zullen o.a de Zorgvernieuwingsagenda voor de Wlz en het plan van VWS voor de kwaliteit van de gehandicaptenzorg besproken worden. Ook zaken als administratieve lasten, psychofarmaca en de zorginkoop 2017 komen aan de orde.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
7 april in Heiloo
19 april in Almelo
19 april in Koningslust (Noord-Limburg)
22 april in Zeist
Tijdens de bijeenkomsten zal allereerst een presentatie worden gegeven om de grote ontwikkelingen en de samenhang daartussen aan te geven. Daarna worden ongeveer 10 thematafels ingericht waarin men met de materiedeskundige VWSers in gesprek kan.

Inschrijven:
Helaas zijn de bijeenkomsten al volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor een wachtlijst via het registratieformulier.

Lees hier voor meer info.

 

 

 

 

 

 

Vernieuwingsagenda Wlz stelt teleur

Op 26 februari is eindelijk de langverwachte brief Waardig leven met zorg met de Vernieuwingsagenda Wlz naar de Tweede Kamer gestuurd. De intenties die de staatssecretaris uitspreekt zijn goed. KansPlus is echter teleurgesteld over de uitwerking en vindt dat er nauwelijks sprake is van echte vernieuwing.

Zaken als persoonsvolgende financiering, PGB, VPT waren in de oude AWBZ al mogelijk en zijn bij de invoering van de Wlz al wettelijk verankerd. De enige echte vernieuwing is de invoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning  maar deze is al bij de invoering van de Wlz gerealiseerd. Deze cliëntondersteuning is onvoldoende en beperkt zich tot de ondersteuning bij het zoeken naar de beste leveringsvorm en de gewenste zorgaanbieder en bij de zorgplanbespreking.

Uit de toonzetting van de brief blijkt dat er nog steeds geen duidelijke kanteling in het denken is. In de brief blijven de overheid, zorgkantoren en zorgaanbieders ‘cliëntgericht’ denken, terwijl KansPlus graag ziet dat cliënten de mogelijkheid hebben zelf te sturen. De financiering van de zorg moet niet cliëntgericht of cliënt volgend zijn, maar cliënt gestuurd.

brief Waardig leven met zorg
bijlage-1-waardig-leven-met-zorg

bijlage-2-waardig-leven-met-zorg
Zie ook hier