Vernieuwingsagenda Wlz stelt teleur

Op 26 februari is eindelijk de langverwachte brief Waardig leven met zorg met de Vernieuwingsagenda Wlz naar de Tweede Kamer gestuurd. De intenties die de staatssecretaris uitspreekt zijn goed. KansPlus is echter teleurgesteld over de uitwerking en vindt dat er nauwelijks sprake is van echte vernieuwing.

Zaken als persoonsvolgende financiering, PGB, VPT waren in de oude AWBZ al mogelijk en zijn bij de invoering van de Wlz al wettelijk verankerd. De enige echte vernieuwing is de invoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning  maar deze is al bij de invoering van de Wlz gerealiseerd. Deze cliëntondersteuning is onvoldoende en beperkt zich tot de ondersteuning bij het zoeken naar de beste leveringsvorm en de gewenste zorgaanbieder en bij de zorgplanbespreking.

Uit de toonzetting van de brief blijkt dat er nog steeds geen duidelijke kanteling in het denken is. In de brief blijven de overheid, zorgkantoren en zorgaanbieders ‘cliëntgericht’ denken, terwijl KansPlus graag ziet dat cliënten de mogelijkheid hebben zelf te sturen. De financiering van de zorg moet niet cliëntgericht of cliënt volgend zijn, maar cliënt gestuurd.

brief Waardig leven met zorg
bijlage-1-waardig-leven-met-zorg

bijlage-2-waardig-leven-met-zorg
Zie ook hier