Bijeenkomsten van het ministerie van VWS over beleidsontwikkelingen in de Wlz

Het ministerie van VWS organiseert in april 4 bijeenkomsten voor betrokkenen bij de organisatie van langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De doelstellingen van het beleid voor de langdurige zorg zijn het tot stand brengen van een meer betrokken samenleving, betere kwaliteit van zorg en houdbare financiering.
Het ministerie nodigt betrokkenen – cliënten, cliëntenorganisaties, cliëntenraden, professionals, management, bestuurders, zorgkantoren en overige betrokkenen bij langdurige zorg uit voor een dialoog over actuele beleidsontwikkelingen in de Wlz.
Op de bijeenkomsten zullen o.a de Zorgvernieuwingsagenda voor de Wlz en het plan van VWS voor de kwaliteit van de gehandicaptenzorg besproken worden. Ook zaken als administratieve lasten, psychofarmaca en de zorginkoop 2017 komen aan de orde.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
7 april in Heiloo
19 april in Almelo
19 april in Koningslust (Noord-Limburg)
22 april in Zeist
Tijdens de bijeenkomsten zal allereerst een presentatie worden gegeven om de grote ontwikkelingen en de samenhang daartussen aan te geven. Daarna worden ongeveer 10 thematafels ingericht waarin men met de materiedeskundige VWSers in gesprek kan.

Inschrijven:
Helaas zijn de bijeenkomsten al volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor een wachtlijst via het registratieformulier.

Lees hier voor meer info.