Oproep voor deelname aan onderzoek VU Amsterdam

Het VU Medisch Centrum in Amsterdam voert onderzoek uit naar de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen zij om erachter te komen wat de behoeften van deze mensen zijn, om inzicht te krijgen in hun situatie en om zo te weten te komen hoe de zorg en voorzieningen voor hen verbeterd kunnen worden.

Om dit te kunnen onderzoeken zijn zij op zoek naar gezinnen met één of meerdere verstandelijk beperkte kinderen. Deze kinderen mogen ook al de volwassen leeftijd bereikt hebben, als zij nog maar thuis wonen bij de ouder(s)/broer/zus (en overige gezinsleden). Op dit moment zijn de onderzoekers vooral ook op zoek naar gezinnen die niet van Nederlandse afkomst zijn, omdat de gezinnen die tot nu toe aan dit onderzoek mee willen doen allemaal helemaal Nederlands zijn. Deelname houdt in dat er een gesprek met u gevoerd zal worden over uw situatie en ervaringen.

Voor meer informatie:
Informatiebrief Ouders Flyer-gezin-onderzoek-VUmc
Informatiebrief Ouders

U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met:

Odile Vermeulen
Stagiair onderzoeker
VUMC Afd. Metamedica
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam
0646123050