Nieuw online platform van Mezzo: ‘Tijd voor jezelf’

In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers een nieuw online platform ontwikkeld: ‘Tijd voor jezelf’.

Tijd voor jezelf is belangrijk in ons drukke bestaan. Dat geldt zeker voor mantelzorgers, die onophoudelijk zorg en aandacht geven aan een naaste.

‘Tijd voor jezelf’ vervangt de respijtwijzer en biedt de mantelzorger een landelijk overzicht van respijt- en ontspanningsaanbod. Mantelzorgers kunnen hier organisaties vinden die de zorg even van hen over kunnen nemen of kunnen delen.

Bron: Mezzo www.mezzo.nl