De heer J.A. Zwitser – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 26 april is Jaap Zwitser geridderd in de schouwburg van Utrecht in aanwezigheid van familie en bekenden. Op dit moment is Jaap binnen KansPlus actief als adviseur initiatiefgroep Familie.
lintjesregen2016-Jaap Zwitser-3bewerkt lintjesregen-Jaap Zwitser-2bewerkt

 

 

 

 

 

De heer J.A. Zwitser is sinds 1975 als bestuurder actief voor een groot aantal instellingen op het gebied van de zorg voor mensen met een beperking. Zo was hij de grondlegger van zorgcentrum Erasmushuis De Hooghe Clock (het eerste humanistische zorgcentrum in het zuiden van het land), bestuurslid van de Stichting De Boerderij in Reek, lid van de Raad van Advies bij GGZ Oost Brabant, voorzitter van de Stichting Godshuizen (een federatie van instellingen voor de gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg), oprichter en voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties, lid van de Raad van Toezicht van de Bellisgroep (zorg- en dienstverleningsinstellingen voor mensen met een verstandelijke en of jeugdpsychiatrische beperking), oprichter en voorzitter van het bestuur van het Platform Verstandelijk Gehandicapten, bestuurslid van het Fonds Verstandelijke Gehandicapten, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Meedoen Mogelijk Maken en voorzitter van de Raad van Toezicht van PGO-Support.

U kunt de toespraak van Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht,  hier lezen.

bron: http://www.utrecht.nl/onderscheidingen/koninklijke-onderscheidingen-2016/ 

Ervaringsdag VN Panels en inclusieagenda 19 mei 2016

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn. Lees meer over de Coalitie voor Inclusie op www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl

Op donderdag 19 mei organiseren zij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn.

Plaats: gemeente Westerveld
Adres: Raadhuislaan 1 in Diever.

Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Bron: nieuwsbrief van de Coalitie voor Inclusie

Vernieuwende woonconcepten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Op donderdag 19 mei wordt de publicatie Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gepresenteerd bij Architectuur Lokaal. Op verzoek van oudervereniging KansPlus Amsterdam gingen jonge ontwerpers vanuit De Olifantenkooi – denktank en discussieplatform van jonge professionals in de bouw – samen met mensen uit de zorg op zoek naar nieuwe woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De in dit boekje gepresenteerde huisvestingsconcepten doorbreken het sociale isolement van deze groep mensen en bevorderen hun deelname aan de samenleving.

De presentatie van Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking vindt plaats op donderdag 19 mei van 17.00 tot 19.00 uur bij Architectuur Lokaal. Tussen de Bogen 18 in Amsterdam. Wilt u aanwezig zijn, mailt u dan naar Margot de Jager

Lees hier meer

VN-verdrag goedgekeurd door de Eerste Kamer

Op 12 april heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bij de behandeling in de senaat waren veel mensen met een beperking aanwezig en zij zijn zeer verheugd met de goedkeuring. Eerder dit jaar, in januari, is het verdrag al goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De goedkeuring door de Eerste Kamer is de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag.

Voor de stappen die nog genomen moeten worden voor de daadwerkelijke bekrachtiging van het VN-verdrag kunt u hier meer lezen.

Via deze link kunt u het webinar van KansPlus over het VN-verdrag terugzien en u vindt daar ook verwijzingen naar meer achtergrondinformatie.

Meer informatie over het goedkeuring door de Eerste Kamer leest u op de volgende pagina’s van de Eerste Kamer.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33992_goedkeuring_verdrag_inzake
https://www.eerstekamer.nl/stenogramdeel/20160412/goedkeuring_en_uitvoering_verdrag

Landelijke Studiedag Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

De studiedag vindt plaats op 4 juli 2016 en wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg, Alzheimer Nederland, KansPlus, IDé en Buro Urlings.

Ook mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij deze cliëntengroep komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met het syndroom van Down. De eerste verschijnselen openbaren zich soms al rond het veertigste levensjaar; de ziekte ontwikkelt zich daarna snel. Van de mensen met het syndroom van Down die ouder zijn dan 40 jaar heeft ongeveer een derde dementie en boven de 60 jaar loopt dit zelfs op tot 92%.

Voor aanmelding of meer informatie: www.studiearena.nl

Dickie van de Kaa doet mee op 13 en 14 april aan het congres ‘Ik en mijn familie-Samen sterk voor zorg’

In de week van Van 9 tot en met 15 april staat ’s Heeren Loo extra stil bij cliënten en hun familie tijdens een speciale themaweek. In deze week organiseren we diverse activiteiten met en voor familie.
Tijdens de themaweek ‘Ik en mijn familie ‘ is Dickie van de Kaa,directeur van KansPlus op woensdag 13 en donderdag 14 april aanwezig bij de werkconferentie en het vakcongres.

Tijdens de interne werkconferentie, Ik en mijn familie – Samen sterk voor zorg, kijken cliënten, familie en medewerkers samen wat er goed gaat en wat er beter kan in de onderlinge samenwerking. Op woensdag 13 april gaan zij met elkaar in gesprek en aan de slag met vragen als: Hoe kunnen we echt werken vanuit de wensen en behoeften van cliënten en hun familie? Wat werkt er al goed en hoe kunnen we de samenwerking beter invullen in de toekomst? Wat vraagt volgens hen nog aandacht?

Er staan deze dag verschillende onderdelen op het programma: ervaringsdeskundigen die verhalen uit hun dagelijks leven delen zoals Arne Ehlhardt, vader van een zoon die intensieve zorg nodig heeft, theater van Maranza (van Touching the Community Soul) en workshops waar verhalen van familie centraal staan. Lees hier meer over het programma.

Als vervolg op de werkconferentie vindt het vakcongres over Ik en mijn familie – Samen sterk voor zorg plaats op 14 april. Tijdens dit congres gaan samenwerkingspartners, beleidsmakers en beslissers uit de zorgbranche en de overheid aan de slag met de opbrengsten van de werkconferentie. Door samen een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe kunnen wij als (zorg)organisaties dichter bij de leefwereld van cliënten en hun familie komen?’. De resultaten van de bijeenkomsten worden op 14 april aangeboden aan Frank Bluiminck, directeur van de VGN. Kijk hier voor het volledige programma van het vakcongres.

http://www.sheerenloo.nl/-/themaweek-ik-en-mijn-famil-1 

Congres EMB Today op 2 juni

Op 2 juni organiseert ’s Heerenloo in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een congres met en over clienten met een ernstig meervoudige beperking.

Wat zijn de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten in de ondersteuning aan mensen met EMB? En wat kunnen we met deze kennis? Onderzoekers, zorgprofessionals en familie delen de meest actuele kennis over (de ondersteuning aan) mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB).

Het congres is voor zorgprofessionals en familie van mensen met EMB. Hier vindt u de uitnodiging.

Kent u anderen die geïnteresseerd zouden zijn in dit evenement? Stuur dan de uitnodiging door!
Kijk voor meer informatie op www.sheerenloo.nl/embtoday.

Themabijeenkomst ‘Praat mee over de positie van familie in de VG-sector’

Wij nodigen u als ledengroep van KansPlus, cliëntenraad of familievereniging van harte uit om mee praten over de positionering van familie binnen de VG-sector.

Naar aanleiding van het manifest ‘familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector’ dat KansPlus/VraagRaak heeft aangeboden aan Minister Schippers, Staatssecretaris van Rijn van VWS en diverse andere partijen willen wij graag met u in gesprek gaan.
Hoe kunnen we met elkaar als ledengroepen, familieverenigingen en cliëntenraden de positie van familie en cliënt versterken? Graag horen wij uw advies hierover.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@kansplus.nl

Datum: zaterdag 16 april 10.30 uur tot 13.00 uur
Plaats:  ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein

Zie ook https://www.kansplus.nl/agenda/themabijeenkomst-praat-mee-over-de-positie-van-familie-in-de-vg-sector/