Landelijke Studiedag Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

De studiedag vindt plaats op 4 juli 2016 en wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg, Alzheimer Nederland, KansPlus, IDé en Buro Urlings.

Ook mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij deze cliëntengroep komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met het syndroom van Down. De eerste verschijnselen openbaren zich soms al rond het veertigste levensjaar; de ziekte ontwikkelt zich daarna snel. Van de mensen met het syndroom van Down die ouder zijn dan 40 jaar heeft ongeveer een derde dementie en boven de 60 jaar loopt dit zelfs op tot 92%.

Voor aanmelding of meer informatie: www.studiearena.nl