VN-verdrag goedgekeurd door de Eerste Kamer

Op 12 april heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bij de behandeling in de senaat waren veel mensen met een beperking aanwezig en zij zijn zeer verheugd met de goedkeuring. Eerder dit jaar, in januari, is het verdrag al goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De goedkeuring door de Eerste Kamer is de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag.

Voor de stappen die nog genomen moeten worden voor de daadwerkelijke bekrachtiging van het VN-verdrag kunt u hier meer lezen.

Via deze link kunt u het webinar van KansPlus over het VN-verdrag terugzien en u vindt daar ook verwijzingen naar meer achtergrondinformatie.

Meer informatie over het goedkeuring door de Eerste Kamer leest u op de volgende pagina’s van de Eerste Kamer.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33992_goedkeuring_verdrag_inzake
https://www.eerstekamer.nl/stenogramdeel/20160412/goedkeuring_en_uitvoering_verdrag