Ervaringsdag VN Panels en inclusieagenda 19 mei 2016

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn. Lees meer over de Coalitie voor Inclusie op www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl

Op donderdag 19 mei organiseren zij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn.

Plaats: gemeente Westerveld
Adres: Raadhuislaan 1 in Diever.

Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Bron: nieuwsbrief van de Coalitie voor Inclusie