Samenwerking tussen Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus en PGB-vereniging Naar-Keuze

naar keuze-KansPus

Op 18 mei 2016 hebben de beide voorzitters van PGB-vereniging Naar-Keuze (Gerard Jochems) en Belangennetwerk KansPlus (Rein Baneke) een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor mensen met een PGB. Zij adviseert over het persoonsgebonden budget dat gebruikt kan worden voor vervoer, zorg en ondersteuning thuis, de WMO, PGB in het  onderwijs, de Wlz, Jeugdzorg en intensieve kindzorg. KansPlus is een cliëntenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Leden kunnen gebruik maken van het Kennis-en adviescentrum. Het belangennetwerk richt zich op ontmoeting. lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Zowel Naar-Keuze als KansPlus zijn organisaties georiënteerd op zorg en ondersteuning voor  mensen met een verstandelijke beperking en geven informatie en advies. De samenwerking tussen  Naar-Keuze en belangennetwerk draagt er toe bij dat beide organisaties zich beter in kunnen zetten voor hun leden,  door onder andere de onderlinge doorverwijzing. De organisaties  werken aan gezamenlijke publiciteit, deskundigheidsbevordering van de medewerkers die de leden bijstaan met informatie en advies, uitwisseling van onderwerpen voor de nieuwsbrieven en samen optrekken bij beleidsbeïnvloeding. Zowel KansPlus als Naar-Keuze zijn aangesloten bij Ieder(in).

BOSK bundelt ervaringskennis van ouders van meervoudig beperkte kinderen

De BOSK, vereniging voor mensen met een meervoudig complexe handicap, heeft een checklist en korte fimpjes ontwikkeld met als titel “Meervoudig Ondersteund’. Aan de hand van negen thema’s  bieden zij praktische checklists aan, met tips, handvatten en adviezen, zijn er filmpjes geproduceerd, waarbij steeds een ander gezin aan bod komt met een ernstig meervoudig beperkt kind.

Voor meer informatie: https://www.bosk.nl/mcg-emb/meervoudig-ondersteund/

Bron: BOSK, Sien.

donderdag 26 mei algemene (leden)vergadering KansPlus

Hierbij nodigen wij u namens het landelijk bestuur KansPlus uit voor 20ste Algemene Vergadering KansPlus. De vergadering vindt plaats op: donderdag 26 mei 2016 bij JOINN, Onderdoor 5, 3995 DW Houten.

De stukken ten behoeve van de Algemene Vergadering kunt u inzien via https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/  .

U bent van harte welkom vanaf 18.15 uur, er staat een heerlijk broodje voor u klaar. De vergadering begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@kansplus.nl .
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 24 mei aanstaande.

Cursus Lokale belangenbehartiging ‘Hoe krijg je het voor elkaar?’

Wat vind jij van de ondersteuning die je krijgt? Gaat dat goed? En wat kan beter? Vinden andere mensen dat ook?

Alle gemeenten en instellingen moeten ervoor zorgen dat de ondersteuning van goede kwaliteit is. Is jouw gemeente of instelling goed bezig voor mensen met een verstandelijke beperking? Wil je daarover met hen praten?  En zo helpen om het beter te maken?

KansPlus organiseert hier in juni een cursus over. In september zijn er terugkombijeenkomsten.

Wil je meer weten over de cursus dan kun je ook kijken naar het webinar over belangenbehartiging in duo’s van 11 mei. Kijk op: https://www.kansplus.nl/2016/05/10/11-mei-webinar-belangenbehartiging-in-duos/.

De cursus is voor:

  • leden van cliëntenraden, familieverenigingen en andere raden en overleggroepen
  • mensen met een verstandelijke beperking, hun vertegenwoordigers en belangenbehartigers
  • regionale en plaatselijke (leden)groepen van KansPlus

Meer informatie is hier te lezen. Aanmelden kan via info@kansplus.nl of telefonisch naar KansPlus via 030- 236 37 44

50 jarig jubileum ledengroep KansPlus Midden-Overijssel

In april 2016 bestond de ledengroep KansPlus Midden-Overijssel 50 jaar.

Dit werd op zondag 3 april gevierd bij zaal Zwakenberg in Raalte. Met 165 genodigden waaronder vele leden en vrijwilligers is het een geweldig feest geworden. Ook Dickie van Kaa, directeur van KansPlus was hierbij aanwezig.

Op 20 april 1966 werd in Raalte de katholieke oudervereniging ‘voor het zorgenkind afdeling Raalte en omstreken’ opgericht. Met als doelstelling alle mogelijke hulp, voorlichting en steun te geven aan ouders, voogden of verzorgers van verstandelijk gehandicapte kinderen, voor zover andere instellingen en organisaties hierin niet konden voorzien.

In 2016 zet deze regionale ledengroep zich samen met de andere ouderverenigingen in voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Onder andere door advies en dienstverlening. informatie en voorlichting, belangenbehartiging en ontmoeting.

KansPlus Midden-Overijssel biedt meer: het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse ontmoetingsdag, de Soos en Werelddansen, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en Carnaval.

P1030929

P1030943          DSC04025

Lees meer over deze actieve ledengroep van KansPlus op https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/

Petitie voor het behoud van het PGB voor de intensieve kindzorg

De BelangenVereniging Intensieve Kindzorg ( Bvikz) is een nieuwe vereniging die zich inzet voor alle kinderen die in de IKZ zitten. Meer informatie is te lezen op www.bvikz.nl

De vereniging is een petitie gestart voor voor het behoud van het PGB voor de IKZ.

U kunt de petitie hier vinden: http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/144/555/778/eigen-regie-voor-ouders-van-ernstig-chronisch-zieke-kinderen/

 

 

Brief cliëntenorganisaties voor het AO decentralisatie WMO 19 mei aanstaande

Afgelopen week is er op basis van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS veel media aandacht geweest voor de financiële overschotten die veel gemeentes hebben op de WMO. Donderdag 19 mei vindt in de kamer een Algemeen Overleg over de WMO plaats. De voortgangsbrief van VWS is op 2 mei naar de Kamer verstuurd.
Lees hier de brief van de cliëntenorganisaties voor het AO decentralisatie WMO van 19 mei en de voortgangsbrief van VWS
brief AO WMO 19 mei 2016
kamerbrief-voortgang-en-ambitie-wmo-volwaardig-meedoen

11 mei KansPlus/VraagRaak webinar: belangenbehartiging in duo’s

Op woensdag 11 mei verzorgde KansPlus/VraagRaak  een webinar met als onderwerp: Belangenbehartiging in duo’s.

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen optrekken bij belangenbehartiging. Terwijl samenwerking zo’n krachtig signaal geeft. In sommige instellingen zijn er bijvoorbeeld twee deel-cliëntenraden. Hoe werken die samen? Ook vertellen medewerkers van LFB hoe zij samen optrekken. En wat daarvoor nodig is.

U kunt dit webinar terugkijken via  https://youtu.be/LZ0bDQXWszM 

Hier treft u een pdf aan van de presentatie die tijdens het webinar is gebruikt.
Het volgende webinar is op 8 juni 19.30 uur: zet deze datum alvast in uw agenda. Het onderwerp is dan “Op de bres voor inkomen en werk”.De Participatiewet regelt de belangrijkste zaken op het gebied van inkomen en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Als je invloed wilt uitoefenen op het gebied van werk en inkomen, waar moet je dan zijn? En hoe kun je dat aanpakken?

TERUGKIJKEN EERDERE WEBINARS
Om de eerdere webinars van KansPlus / VraagRaak terug te kunnen kijken kunt u het KansPlus YouTubekanaal bezoeken.

 

Oproep deelname KansPlus trainersprogramma voor cursusleiders Lokale Belangenbehartiging

Vanaf vorig jaar is de cursus Lokale Belangenbehartiging ‘Samen staan we Sterk’ van KansPlus een aantal keer gegeven. Zie voor meer informatie  https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokaal/project-lokale-belangenbehartiging/cursus-lokale-belangenbehartiging/

In juni starten we ook met een nieuwe cursus ‘Hoe krijg jij dat voor elkaar?’. Deze cursus over belangenbehartiging is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. We richten ons daarbij op cliëntenraden en andere al bestaande overleggroepen waarin mensen met een verstandelijke beperking zitting hebben.

Het is de bedoeling dat de cursussen ‘Samen staan we sterk’ en ‘Hoe krijg jij dat voor elkaar?’ gegeven worden door deskundige vrijwilligers, die daarvoor een trainingsprogramma hebben gevolgd.

Het trainingsprogramma ziet er als volgt uit:
– aanmelden tot 20 mei;
– telefonisch contact over motivatie, achtergrond en ervaring etc;
– inhoudelijk instructie over de cursus(sen) aan de hand van het trainingsdraaiboek.
Dit is gepland op vrijdagmiddag 3 juni van 12.30 – 16.00 uur in Houten;
– trainingsdag over vaardigheden om de cursus(sen) te geven, is gepland op vrijdag 17 juni van 9.30 – 16.30 in de buurt van Utrecht;
– indien mogelijk: meelopen met één van deze cursussen die voor 1 september door KansPlus worden georganiseerd.

Deelnemers aan dit trainingsprogramma kunnen zelf aangeven of ze beiden cursussen of één van beide cursussen willen gaan geven.

Heb je interesse of wil je nog wat meer informatie? Neem contact met ons op.

Wil je meedoen: Laat dit dan vóór 20 mei weten via j.bouw@kansplus.nl of via 030-2363744.