Notitie KansPlus: van cliëntgericht naar cliëntgestuurd

Op 26 februari 2016 is de langverwachte brief “Waardig leven met zorg”  met de Vernieuwingsagenda WLZ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet geeft in deze brief een aantal belangrijke verbeteringen aan die in de WLZ moeten worden doorgevoerd. KansPlus heeft waardering voor de verbeteringen die worden voorgesteld maar wil echter het ambitieniveau hoger stellen en daarmee aansluiten bij de discussie in het kader van de kwaliteitsagenda die momenteel gaande is onder de noemer “Waardig bestaan, goed leven”.

KansPlus onderschrijft het commentaar op de vernieuwingsagenda dat ook al door de koepelorganisatie Ieder(in) is geformuleerd. Maar KansPlus doet in een notitie verdergaande voorstellen op de volgende onderwerpen:

  •  Kanteling in het denken
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Van cliëntvolgende financiering naar cliëntgestuurde financiering
  • Scheiden van wonen en zorg
  • Geen tariefkorting als kwaliteitsinstrument
  • Naar dialoog-gestuurde kwaliteit

De notitie is aangeboden aan de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport- de heer M.J. van Rijn en de Vaste Kamercommissie van de tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Brief staatssecretaris- inzake Notitie KansPlus – van cliëntgericht naar cliëntgestuurdBrief aan Vaste Commissie Tweede Kamer inzake Notitie KansPlus – Van cliëntgericht naar cliëntgestuurd
Van cliëntgericht naar cliëntgestuurd