Oproep deelname KansPlus trainersprogramma voor cursusleiders Lokale Belangenbehartiging

Vanaf vorig jaar is de cursus Lokale Belangenbehartiging ‘Samen staan we Sterk’ van KansPlus een aantal keer gegeven. Zie voor meer informatie  https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokaal/project-lokale-belangenbehartiging/cursus-lokale-belangenbehartiging/

In juni starten we ook met een nieuwe cursus ‘Hoe krijg jij dat voor elkaar?’. Deze cursus over belangenbehartiging is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. We richten ons daarbij op cliëntenraden en andere al bestaande overleggroepen waarin mensen met een verstandelijke beperking zitting hebben.

Het is de bedoeling dat de cursussen ‘Samen staan we sterk’ en ‘Hoe krijg jij dat voor elkaar?’ gegeven worden door deskundige vrijwilligers, die daarvoor een trainingsprogramma hebben gevolgd.

Het trainingsprogramma ziet er als volgt uit:
– aanmelden tot 20 mei;
– telefonisch contact over motivatie, achtergrond en ervaring etc;
– inhoudelijk instructie over de cursus(sen) aan de hand van het trainingsdraaiboek.
Dit is gepland op vrijdagmiddag 3 juni van 12.30 – 16.00 uur in Houten;
– trainingsdag over vaardigheden om de cursus(sen) te geven, is gepland op vrijdag 17 juni van 9.30 – 16.30 in de buurt van Utrecht;
– indien mogelijk: meelopen met één van deze cursussen die voor 1 september door KansPlus worden georganiseerd.

Deelnemers aan dit trainingsprogramma kunnen zelf aangeven of ze beiden cursussen of één van beide cursussen willen gaan geven.

Heb je interesse of wil je nog wat meer informatie? Neem contact met ons op.

Wil je meedoen: Laat dit dan vóór 20 mei weten via j.bouw@kansplus.nl of via 030-2363744.