11 mei KansPlus/VraagRaak webinar: belangenbehartiging in duo’s

Op woensdag 11 mei verzorgde KansPlus/VraagRaak  een webinar met als onderwerp: Belangenbehartiging in duo’s.

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen optrekken bij belangenbehartiging. Terwijl samenwerking zo’n krachtig signaal geeft. In sommige instellingen zijn er bijvoorbeeld twee deel-cliëntenraden. Hoe werken die samen? Ook vertellen medewerkers van LFB hoe zij samen optrekken. En wat daarvoor nodig is.

U kunt dit webinar terugkijken via  https://youtu.be/LZ0bDQXWszM 

Hier treft u een pdf aan van de presentatie die tijdens het webinar is gebruikt.
Het volgende webinar is op 8 juni 19.30 uur: zet deze datum alvast in uw agenda. Het onderwerp is dan “Op de bres voor inkomen en werk”.De Participatiewet regelt de belangrijkste zaken op het gebied van inkomen en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Als je invloed wilt uitoefenen op het gebied van werk en inkomen, waar moet je dan zijn? En hoe kun je dat aanpakken?

TERUGKIJKEN EERDERE WEBINARS
Om de eerdere webinars van KansPlus / VraagRaak terug te kunnen kijken kunt u het KansPlus YouTubekanaal bezoeken.