Brief cliëntenorganisaties voor het AO decentralisatie WMO 19 mei aanstaande

Afgelopen week is er op basis van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS veel media aandacht geweest voor de financiële overschotten die veel gemeentes hebben op de WMO. Donderdag 19 mei vindt in de kamer een Algemeen Overleg over de WMO plaats. De voortgangsbrief van VWS is op 2 mei naar de Kamer verstuurd.
Lees hier de brief van de cliëntenorganisaties voor het AO decentralisatie WMO van 19 mei en de voortgangsbrief van VWS
brief AO WMO 19 mei 2016
kamerbrief-voortgang-en-ambitie-wmo-volwaardig-meedoen