Aanmelden congres ‘Samen staan we sterker in de gehandicaptenzorg’

Samen staan we sterker in de gehandicaptenzorg!

Op 16 september 2016 sluit KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking,  het landelijk programma Lokale Belangenbehartiging af met een congres.
Op het congres laten we de resultaten zien van samenwerken op het gebied van:

 • Het centraal stellen van de eigen kracht en zeggenschap van mensen
 • Het bevorderen van de deskundigheid van familieleden en vrijwilligers
 • Het delen van (ervarings)kennis met professionele kennis
 • Duurzame aandacht voor de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking
 • De borging van kwaliteit van leven

In het middagprogramma gaan we de vraag beantwoorden hoe we met lokale belangenbehartiging kunnen bijdragen aan het realiseren van het VN-verdrag. In de nabije toekomst staat de inclusieve samenleving prominent op de agenda, als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Het congres is voor iedereen die de verstandelijk gehandicaptenzorg een warm hart toedraagt.
Meer informatie volgt binnenkort.

 • Datum: vrijdag 16 september 2016
 • Tijd: 10.30 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur
 • Locatie: Abrona, de Ontmoetingszaal
  Maanlaan 4, 3712 XJ  Huis ter Heide
 • Kosten: gratis voor leden van KansPlus en Vraagraak en deelnemers in het programma Lokale         Belangenbehartiging. Voor niet leden € 25.

Reserveer 16 september in uw agenda! Inschrijven kan al via onderstaand formulier.

inschrijving congres lokale belangenbehartiging