Proces herziening Wmcz

Op 16 juni heeft Minister Schippers het onderzoeksrapport van IBMG (het Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg) aan de Tweede Kamer aangeboden. De herziening van de Wmcz loopt al jaren en liep opnieuw vertraging op door de aangenomen motie Bouwmeester en Dik-Faber waarin de regering is verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Daarop heeft de minister aangegeven advies in te willen winnen over de consequenties van deze motie voor de Wmcz bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG).  De minister heeft het onderzoeksrapport van iBMG op 16 juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brief Tweede Kamer

De adviezen van IBMG ziet de minister als een belangrijke steun voor de wetsvoorstellen, zo schrijft zij in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Zij geeft aan dat de relatie tussen verzekerden en zorgverzekeraars van een andere aard is dan die tussen cliënten en zorginstellingen. Zij noemt als voorbeeld de mate van afhankelijkheid en omvang van de populatie. En omdat de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen al langer wettelijk geregeld is wil de minister zoveel mogelijk in stand houden. In de Wmcz wil zij – op advies van de onderzoekers – het belang toelichten van de combinatie van formele en informele vormen van medezeggenschap. De onderzoekers geven aan dat er niet altijd voldoende oog is voor de consequenties van besluiten voor de cliënt en dat cliënten ook niet altijd zelf voldoende in staat zijn hun wensen te verwoorden op een wijze die aansluit bij de bestuurlijke realiteit. Om hiertussen een brug te slaan wil zij voor zaken die raken aan de directe leefomgeving van de cliënt, een instemmingsrecht regelen.

Daarnaast wil de minister het recht op de bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden beter borgen, als ook een vroegtijdige betrokkenheid van de cliëntenraad bij ingrijpende beslissingen en de overheveling van het enquêterecht voor cliëntvertegenwoordigende organen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi naar de Wmcz.

Gesprek Clientenorganisaties

Op 23 juni a.s.heeft KansPlus/VraagRaak samen met andere clientorganisaties een afspraak bij VWS waar de herziening van de Wmcz en de adviezen uit het onderzoeksrapport zullen worden toegelicht en besproken.