Zorgwijzer.nl publiceert zorgwijzer voor mensen met een beperking

Zorgwijzer.nl heeft een zorgwijzer gepubliceerd voor mensen met een beperking: http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap

ZorgWijzer.nl is een initiatief van Roy van Wensen en Bart Koenraadt en is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. ZorgWijzer.nl is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig.

Hun doel is om de consument van actuele informatie te voorzien binnen het zorgstelsel en het bieden van een overzicht van alle zorgverzekeraars met de daarbij behorende aanvullende verzekeringen (inclusief premie en dekking). Ook verzamelt ZorgWijzer.nl  klantbeoordelingen en ervaringen van iedere verzekeraar. Het actueel houden van deze informatie staat bij ons hoog in het vaandel.

ZorgWijzer.nl krijgt een eenmalige commissie van de zorgverzekeraar als een bezoeker via de zorgvergelijker is overgestapt. Hoewel deze vergoeding kan verschillen per verzekeraar heeft dat geen invloed op de getoonde resultaten.

Bron: http://www.zorgwijzer.nl/ 

Ratificatie VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap’ een feit

Op 14 juli 2016 zal in Nederland eindelijk de ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’  een feit zijn. 

Hiermee zijn we er nog niet! Mensen met een handicap volwaardig lid te laten zijn van onze samenleving is in feite een cultuuromslag. Door hun kwetsbaarheid is extra aandacht en ondersteuning noodzakelijk, een kwestie van beleidskeuzes op basis van moraliteit. We zullen met elkaar de vinger aan de pols moeten houden om in Nederland dit verdrag geen letter te laten zijn, maar tot leven te brengen!
Lees hier meer informatie.

Doe op 14 juli mee met de actie van Ieder(in) om het VN-verdrag trending topic te maken. Kijk hier hoe je dat kunt doen.

Op 16 september organiseert KansPlus het congres ‘Samen staan we sterker in de gezondheidszorg.’
Op die dag laten we zien hoe je op verschillende manieren via lokale belangenbehartiging zelf kunt bijdragen aan de inclusieve samenleving. Wil je ook meedoen?
Inschrijven voor het congres kan hier .

 

 

Jaarverslag KansPlus/VraagRaak 2015 met rapportage Kennis- en adviescentrum rapportage online

Met plezier presenteren wij u het jaarverslag inclusief de rapportage van het Kennis- en adviescentrum. Voor KansPlus was het jaar 2015 het jaar van de transities. Allereerst die van de directiewisseling waar Jo Terlouw werd opgevolgd door Dickie van de Kaa. Verder werden de de Wlz, uitgebreide Wmo, jeugdwet en participatiewet ingevoerd.
Via ons Kennis- en adviescentrum heeft KansPlus de leden zo goed mogelijk geholpen. Vele vragen werden van een grondig advies voorzien.

In 2015 startte de initiatiefgroep Familieverenigingen met het opstellen van een manifest.

Eind 2015 omarmde het KansPlus bestuur dit Manifest Familiebeleid.
Er werd een pilot Lokale belangenbehartiging gestart met 4 ledengroepen.

Komende september zal blijken of de pilots voldoende stof hebben opgeleverd om landelijk de ledengroepen, familieverenigingen en cliëntenraden handvatten te geven voor een goede belangenbehartiging.

VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus,  kreeg nieuwe input door een vernieuwd cursus- en trainingsaanbod. Ook de website van KansPlus en VraagRaak is in 2015 vernieuwd.

U kunt het jaarverslag lezen of downloaden via https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag2015.pdf

Wij wensen u veel leesplezier en horen graag uw reactie.

‘Ouderen in het Vizier’

Ouderen in het Vizier’ is onderdeel van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ en wat als doel heeft  betere ondersteuning te realiseren van mensen met verstandelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of niet-aangeboren hersenletsel.
Doel van het project ‘Ouderen in het Vizier’ is: ‘kennis over de ondersteuning van oudere mensen met verstandelijke beperkingen in de praktijk bij diverse geledingen ophalen, bundelen en die informatie beschikbaar maken voor zorgprofessionals en andere betrokkenen in de verstandelijk gehandicaptenzorg.’

Sinds vorige maand is er een vragenlijst ‘Ouderen in het vizier’ die nog tot 25 juli online staat. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Via deze link kun je de lijst invullen.

 

FNV Wajonggroep opent meldpunt herbeoordeling

Meer dan tweehonderdduizend Wajongers worden opnieuw beoordeeld. Ze worden doorgelicht op de vraag of ze enig arbeidsvermogen hebben. De FNV Wajonggroep , onderdeel van de sector FNV Uitkeringsgerechtigden, heeft een meldpunt ingesteld. Zij wil weten of een en ander zorgvuldig gaat. Maar ook of mensen die arbeidsvermogen wordt toegekend, ook daadwerkelijk worden geholpen bij het vinden van een baan. Want ook zij zouden in aanmerking moeten komen voor een van de beoogde 125.000 banen uit de ‘banenafspraak’.

Tot nog toe hebben al zo’n tweehonderd mensen de enquête ingevuld. Om bevindingen stevig te kunnen onderbouwen vragen zij u de enquête in te vullen. bu kunt dit doen door op onderstaande link te klikken.

banner wajong voor 2010

Tot nog toe is opmerkelijk dat velen aangeven dat dit de eerste keer in jaren is, dat ze wat van UWV horen… Voorts stuurt UWV op basis van dossieronderzoek al een voorlopig oordeel mee zonder onderbouwing. Ben je het daar niet mee eens, moet je reageren met onderbouwing – dat voelt scheef. En vooralsnog lijkt het aantal mensen dat extra hulp heeft gekregen bij het vinden van werk, nog niet bijster hoog…

De FNV Wajonggroep kaart signalen als deze aan bij UWV, bij de Staatssecretaris, Kamerleden, andere belangenbehartigers zoals de LCR, enz.

 

Van Rijn presenteert kwaliteitsagenda ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’

Vrijdag 1 juli is de Kamerbrief ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’ verstuurd naar de Kamer. Vanuit KansPlus was bestuurslid Pouwel van de Siepkamp aanwezig  bij  de presentatie van de kwaliteitsagenda door staatssecretaris Van Rijn.
KansPlus is o.a. samen met Ieder(in), het LSR en de LFB nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda. We hebben ons optimaal ingezet om de borging van het cliënt en familieperspectief een plek te geven. KansPlus zal ook in het vervolgtraject een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan van aanpak.
foto 1 juli
De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Dit meldt Rijksoverheid. De zorg moet daar op worden toegerust. Daarom heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vrijdag zijn voorstellen voor verbetering van de gehandicaptenzorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering van dit plan wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken. In 2016 is dat 1,6 miljoen euro en voor de twee jaren daarna wordt in de begrotingen ruimte gemaakt voor 5,8 miljoen euro per jaar. Van Rijn heeft de voorgenomen bezuinigingen op de Wet langdurige zorg voor 2016 (45 miljoen euro) en 2017 (500 miljoen) geschrapt.
Uit de kamerbrief:
‘Mensen met een (meervoudige) beperking streven een waardevol bestaan na. Zorg en ondersteuning moeten ten dienste staan aan de mens met een beperking en niet andersom. Daar zet ik mij met alle betrokkenen voor in. De wijze waarop de kwaliteitsagenda tot stand is gekomen sterkt mij in de overtuiging dat iedereen gemotiveerd is om hieraan uitvoering te geven’.
Kamerbrief Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg
Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg