‘Ouderen in het Vizier’

Ouderen in het Vizier’ is onderdeel van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ en wat als doel heeft  betere ondersteuning te realiseren van mensen met verstandelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of niet-aangeboren hersenletsel.
Doel van het project ‘Ouderen in het Vizier’ is: ‘kennis over de ondersteuning van oudere mensen met verstandelijke beperkingen in de praktijk bij diverse geledingen ophalen, bundelen en die informatie beschikbaar maken voor zorgprofessionals en andere betrokkenen in de verstandelijk gehandicaptenzorg.’

Sinds vorige maand is er een vragenlijst ‘Ouderen in het vizier’ die nog tot 25 juli online staat. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Via deze link kun je de lijst invullen.

 

FNV Wajonggroep opent meldpunt herbeoordeling

Meer dan tweehonderdduizend Wajongers worden opnieuw beoordeeld. Ze worden doorgelicht op de vraag of ze enig arbeidsvermogen hebben. De FNV Wajonggroep , onderdeel van de sector FNV Uitkeringsgerechtigden, heeft een meldpunt ingesteld. Zij wil weten of een en ander zorgvuldig gaat. Maar ook of mensen die arbeidsvermogen wordt toegekend, ook daadwerkelijk worden geholpen bij het vinden van een baan. Want ook zij zouden in aanmerking moeten komen voor een van de beoogde 125.000 banen uit de ‘banenafspraak’.

Tot nog toe hebben al zo’n tweehonderd mensen de enquête ingevuld. Om bevindingen stevig te kunnen onderbouwen vragen zij u de enquête in te vullen. bu kunt dit doen door op onderstaande link te klikken.

banner wajong voor 2010

Tot nog toe is opmerkelijk dat velen aangeven dat dit de eerste keer in jaren is, dat ze wat van UWV horen… Voorts stuurt UWV op basis van dossieronderzoek al een voorlopig oordeel mee zonder onderbouwing. Ben je het daar niet mee eens, moet je reageren met onderbouwing – dat voelt scheef. En vooralsnog lijkt het aantal mensen dat extra hulp heeft gekregen bij het vinden van werk, nog niet bijster hoog…

De FNV Wajonggroep kaart signalen als deze aan bij UWV, bij de Staatssecretaris, Kamerleden, andere belangenbehartigers zoals de LCR, enz.