Jaarverslag KansPlus/VraagRaak 2015 met rapportage Kennis- en adviescentrum rapportage online

Met plezier presenteren wij u het jaarverslag inclusief de rapportage van het Kennis- en adviescentrum. Voor KansPlus was het jaar 2015 het jaar van de transities. Allereerst die van de directiewisseling waar Jo Terlouw werd opgevolgd door Dickie van de Kaa. Verder werden de de Wlz, uitgebreide Wmo, jeugdwet en participatiewet ingevoerd.
Via ons Kennis- en adviescentrum heeft KansPlus de leden zo goed mogelijk geholpen. Vele vragen werden van een grondig advies voorzien.

In 2015 startte de initiatiefgroep Familieverenigingen met het opstellen van een manifest.

Eind 2015 omarmde het KansPlus bestuur dit Manifest Familiebeleid.
Er werd een pilot Lokale belangenbehartiging gestart met 4 ledengroepen.

Komende september zal blijken of de pilots voldoende stof hebben opgeleverd om landelijk de ledengroepen, familieverenigingen en cli├źntenraden handvatten te geven voor een goede belangenbehartiging.

VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus,  kreeg nieuwe input door een vernieuwd cursus- en trainingsaanbod. Ook de website van KansPlus en VraagRaak is in 2015 vernieuwd.

U kunt het jaarverslag lezen of downloaden via https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag2015.pdf

Wij wensen u veel leesplezier en horen graag uw reactie.