Ratificatie VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap’ een feit

Op 14 juli 2016 zal in Nederland eindelijk de ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’  een feit zijn. 

Hiermee zijn we er nog niet! Mensen met een handicap volwaardig lid te laten zijn van onze samenleving is in feite een cultuuromslag. Door hun kwetsbaarheid is extra aandacht en ondersteuning noodzakelijk, een kwestie van beleidskeuzes op basis van moraliteit. We zullen met elkaar de vinger aan de pols moeten houden om in Nederland dit verdrag geen letter te laten zijn, maar tot leven te brengen!
Lees hier meer informatie.

Doe op 14 juli mee met de actie van Ieder(in) om het VN-verdrag trending topic te maken. Kijk hier hoe je dat kunt doen.

Op 16 september organiseert KansPlus het congres ‘Samen staan we sterker in de gezondheidszorg.’
Op die dag laten we zien hoe je op verschillende manieren via lokale belangenbehartiging zelf kunt bijdragen aan de inclusieve samenleving. Wil je ook meedoen?
Inschrijven voor het congres kan hier .