Jaarverslag 2015 van de Landelijke Commissie van vertrouwenslieden (LCvV)

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Commissies van vertrouwenslieden vervullen hun taak op basis van de Wmcz. Deze wet geeft hen de taak om te bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad of een bindende uitspraak te doen over meningsverschillen.

De LCvV bemiddelt bij meningsverschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en kan een bindende uitspraak doen. Een verzoek tot bemiddeling of een uitspraak dient u schriftelijk in bij de LCvV. Vervolgens beslist de voorzitter van de LCvV of zij zullen bemiddelen dan wel een bindende uitspraak zullen doen.

Het volledige jaarverslag 2015 van het LCvV kunt u hier lezen: Jaarverslag LCvV 2015

Campagne ‘Mentorschap doet ertoe!’

De behoefte aan mentoren groeit. Mentorschap Nederland is samen met aangesloten stichtingen de campagne Mentorschap doet ertoe! gestart. Een mentor denkt mee over persoonlijke zaken van als verzorging, verpleging of een medische behandeling. Als het nodig is, kan de mentor beslissingen nemen.

Met de campagne wil Mentorschap Nederland mentoren werven en ook de bekendheid bij zorgaanbieders en het grote publiek vergroten. Zie voor meer informatie http://www.mentorschap.nl/

Ook op http://www.goedvertegenwoordigd.nl/  kunt u informatie lezen over het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging.

Voor vragen over bewindvoering en mentorschap kunt u altijd contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus, bereikbaar via advies@kansplus.nl of van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030- 236 37 50.

Workshop ‘Budget regelen voor de Dementietafel’

Op 20 september 2016 wordt in het kader van het project ‘Dementietafel’ een workshop ‘Budget regelen voor de Dementietafel’ georganiseerd.
Een Dementietafel is een plek en methode voor familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners om met elkaar in gesprek te gaan over mensen met verstandelijke beperkingen die ouder worden en dementeren.
Naast de leden van werkgroepen die nu een Dementietafel in de regio organiseren willen we u graag uitnodigen voor deze workshop.

Meer informatie over de Dementietafel kunt u hier vinden op de website van KansPlus.

Heeft u interesse in deelname aan de workshop? Laat het ons weten via advies@kansplus.nl .

Aanmelden congres Lokale Belangenbehartiging 16 september 2016

KansPlus sluit het programma Lokale belangenbehartiging op 16 september 2016 af met een congres waarin we laten zien hoe je in een lokaal netwerk, zichtbaar en deskundig, kunt zorgen voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het congres is voor iedereen die ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking een warm hart toedraagt.

Improvisatie-theater Maranza zorgt de hele dag voor een muzikale en theatrale omlijsting.
In het middagprogramma brengt Maranza  met een interactief programma de inclusieve samenleving dichterbij.

Lees hier de volledige uitnodiging in pdf-formaat: Uitnodiging congres 16 september

  • Datum: vrijdag 16 september 2016
  • Tijd: 10.30 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur
  • Locatie: Abrona, de Ontmoetingszaal
    Maanlaan 4, 3712 XJ  Huis ter Heide
  • Kosten: gratis voor leden van KansPlus, familieverenigingen, aangesloten cliëntenraden van VraagRaak en deelnemers in het programma Lokale Belangenbehartiging. Voor andere belangstellenden € 25.

Wij ontmoeten u graag op 16 september!