Femke Halsema (VGN): “Systeemdwang in de gehandicaptenzorg dupeert gehandicapten”

José Laheij, bestuurslid van het Landelijk Bestuur KansPlus, was op 7 september aanwezig bij een persbijeenkomst in Nieuwspoort waarbij Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een brief aan Diederik Samson ( fractievoorzitter PvdA) overhandigde waarin zij aandacht vraagt voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten.
Door de starheid en inflexibiliteit van de Wlz, Wmo en Jeugdwet kunnen veel mensen met een beperking niet de hulp krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden.
Lees hier de volledige brief van Femke Halsema: brief-femke-halsema-systeemdwang-in-de-gehandicaptensector

Na de overhandiging van de brief volgde een debat met Kamerwoordvoerders zorg. Als uitkomst van dit debat is afgesproken dat VGN en Ieder(in) een nadere inventarisatie maken van de knelpunten in de nieuwe wetgeving. De Tweede Kamer heeft toegezegd zich in te spannen om de knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en de bureaucratie terug te dringen.

Meer informatie is te lezen en te zien op:
http://www.vgn.nl/artikel/24382 en https://www.youtube.com/watch?v=WqzVJjsxofE

Wat is een inclusieve samenleving?

maranza

Op het congres ‘Lokale  Belangenbehartiging’ van 16 september gaan we samen met Maranza laten zien wat een inclusieve samenleving betekent voor mensen met een verstandelijke beperking.
Marihuela Belt van theatergroep Maranza heeft in de voorbereiding op het congres een blog geschreven.
Michiel (ervaringsdeskundig en gastspeler bij Maranza)  zegt: “Ik wil niet buitengesloten worden. Ik wil gewoon meedoen.”
https://www.linkedin.com/pulse/ik-wil-niet-buitengesloten-worden-gewoon-meedoen-net-als-belt

Camiel Derkx schreef stripboek ‘Mijn gehandicapte broer & ik’

Tekenaar Camiel Derkx heeft een stripboek gemaakt van de (telefoon)gesprekken en belevenissen met zijn meervoudig gehandicapte broer Jordy. Per pagina vertelt hij zo steeds een piepklein verhaaltje over hun bijzondere broersrelatie.

Het stripboek was het afstudeerproject van Camiel aan de kunstacademie St. Joost in Den Bosch, waar hij vier jaar lang de opleiding Illustratie volgde. Na het afstuderen in juni 2015 is Camiel de strip gaan doorzetten, en is van plan om meerdere stripalbums uit te geven.

Lees meer over zijn project op www.camielderkx.com/mijngehandicaptebroer of op Facebook: www.facebook.com/mijngehandicaptebroer.

Mijn gehandicapte broer & ik. Door Camiel Derkx. Bestellen via camielderkx@gmail.com, prijs € 5.-

Ieder(in) ontwikkelt digitale landkaart voor belangenbehartiging in het onderwijs

Veel ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zetten zich in voor goed onderwijs voor hun of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak maken ze deel uit van een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze vaak op het probleem dat veel zaken die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente besloten worden.

Bij deze besluiten – over bijvoorbeeld leerlingenvervoer of ondersteuning op school – laat de gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn.
Ieder(in) is een digitale landkaart aan het ontwikkelen met daarop per gemeente en regio de contactgegevens van raden en oudergroepen/ouders, zodat zichtbaar wordt wie de gemeente en scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is.

Meer informatie is te lezen op de website van Ieder(in)  https://iederin.nl/nieuws/17873/laat-uw-stem-als-ouder-horen/ en in  Oproep_oudergroepen_inventarisatie .

Bron: www.iederin.nl

Enkele tussen 1 oktober 2015 en 1 september 2016 gepubliceerde uitspraken van de LCvV van belang voor cliëntenraden

In de periode oktober 2015 tot nu heeft de Landelijke Commissie van vertrouwenslieden (LCvV)  uitspraken gedaan op de volgende onderwerpen:

  • wijziging nachtzorg mensen met ernstige lichamelijke beperking
  • onafhankelijke externe ondersteuning cliëntenraden geen vanzelfsprekendheid
  • verhuizen na brandveiligheidsonderzoek: inroepen nietigheid besluit niet in alle omstandigheden redelijk
  • nieuwbouwplannen konden doorgaan gezien eerdere stukken, wel tekortkomingen zorgaanbieder gesignaleerd
  • Cliëntenraad kan niet zo maar stellen dat ondersteuning slecht is en vervanging eisen
  • Opheffing en vervanging van een cliëntenraad kan niet lichtvaardig, maar kan wel gebeuren indien de cliëntenraad echt onredelijk is
  • Aanzienlijke verhoging van de waskosten wel mogelijk, maar alleen stapsgewijs.

Lees hier de volledige samenvatting van de uitspraken: Enkele uitspraken van de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden

20 jaar Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmzc) en herziening van de wet

Han Mennen , consulent KansPlus/VraagRaak, heeft Goof Buijs, medewerker directie Markt en Consument van het ministerie van VWS, geïnterviewd over 20 jaar Wmcz.

Bekijk het interview via https://youtu.be/DD9YDcfVpPw .

In het webinar wordt verwezen naar twee artikelen.
Het eerste is een artikel uit RegelMaat van M. Malsch en M.L.W. Verhagen-Maat. U kunt het artikel hier lezen. RegelMaat_1_2016_Inspraak van verstandelijk gehandicapten
Het tweede artikel “Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars” van  het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus Universiteit Rotterdam kunt u hier lezen.
gevarieerde-medezeggenschap-in-zorginstellingen-en-bij-zorgverzekeraars

Voor de herziening van de Wmcz zal VWS in september het wetsvoorstel voor internetconsultatie beschikbaar stellen, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt op de voorstellen te reageren. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin volgend jaar ingediend worden.