20 jaar Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmzc) en herziening van de wet

Han Mennen , consulent KansPlus/VraagRaak, heeft Goof Buijs, medewerker directie Markt en Consument van het ministerie van VWS, geïnterviewd over 20 jaar Wmcz.

Bekijk het interview via https://youtu.be/DD9YDcfVpPw .

In het webinar wordt verwezen naar twee artikelen.
Het eerste is een artikel uit RegelMaat van M. Malsch en M.L.W. Verhagen-Maat. U kunt het artikel hier lezen. RegelMaat_1_2016_Inspraak van verstandelijk gehandicapten
Het tweede artikel “Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars” van  het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus Universiteit Rotterdam kunt u hier lezen.
gevarieerde-medezeggenschap-in-zorginstellingen-en-bij-zorgverzekeraars

Voor de herziening van de Wmcz zal VWS in september het wetsvoorstel voor internetconsultatie beschikbaar stellen, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt op de voorstellen te reageren. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin volgend jaar ingediend worden.