Camiel Derkx schreef stripboek ‘Mijn gehandicapte broer & ik’

Tekenaar Camiel Derkx heeft een stripboek gemaakt van de (telefoon)gesprekken en belevenissen met zijn meervoudig gehandicapte broer Jordy. Per pagina vertelt hij zo steeds een piepklein verhaaltje over hun bijzondere broersrelatie.

Het stripboek was het afstudeerproject van Camiel aan de kunstacademie St. Joost in Den Bosch, waar hij vier jaar lang de opleiding Illustratie volgde. Na het afstuderen in juni 2015 is Camiel de strip gaan doorzetten, en is van plan om meerdere stripalbums uit te geven.

Lees meer over zijn project op www.camielderkx.com/mijngehandicaptebroer of op Facebook: www.facebook.com/mijngehandicaptebroer.

Mijn gehandicapte broer & ik. Door Camiel Derkx. Bestellen via camielderkx@gmail.com, prijs € 5.-

Ieder(in) ontwikkelt digitale landkaart voor belangenbehartiging in het onderwijs

Veel ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zetten zich in voor goed onderwijs voor hun of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak maken ze deel uit van een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze vaak op het probleem dat veel zaken die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente besloten worden.

Bij deze besluiten – over bijvoorbeeld leerlingenvervoer of ondersteuning op school – laat de gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn.
Ieder(in) is een digitale landkaart aan het ontwikkelen met daarop per gemeente en regio de contactgegevens van raden en oudergroepen/ouders, zodat zichtbaar wordt wie de gemeente en scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is.

Meer informatie is te lezen op de website van Ieder(in)  https://iederin.nl/nieuws/17873/laat-uw-stem-als-ouder-horen/ en in  Oproep_oudergroepen_inventarisatie .

Bron: www.iederin.nl

Enkele tussen 1 oktober 2015 en 1 september 2016 gepubliceerde uitspraken van de LCvV van belang voor cliëntenraden

In de periode oktober 2015 tot nu heeft de Landelijke Commissie van vertrouwenslieden (LCvV)  uitspraken gedaan op de volgende onderwerpen:

  • wijziging nachtzorg mensen met ernstige lichamelijke beperking
  • onafhankelijke externe ondersteuning cliëntenraden geen vanzelfsprekendheid
  • verhuizen na brandveiligheidsonderzoek: inroepen nietigheid besluit niet in alle omstandigheden redelijk
  • nieuwbouwplannen konden doorgaan gezien eerdere stukken, wel tekortkomingen zorgaanbieder gesignaleerd
  • Cliëntenraad kan niet zo maar stellen dat ondersteuning slecht is en vervanging eisen
  • Opheffing en vervanging van een cliëntenraad kan niet lichtvaardig, maar kan wel gebeuren indien de cliëntenraad echt onredelijk is
  • Aanzienlijke verhoging van de waskosten wel mogelijk, maar alleen stapsgewijs.

Lees hier de volledige samenvatting van de uitspraken: Enkele uitspraken van de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden