Enkele tussen 1 oktober 2015 en 1 september 2016 gepubliceerde uitspraken van de LCvV van belang voor cliëntenraden

In de periode oktober 2015 tot nu heeft de Landelijke Commissie van vertrouwenslieden (LCvV)  uitspraken gedaan op de volgende onderwerpen:

  • wijziging nachtzorg mensen met ernstige lichamelijke beperking
  • onafhankelijke externe ondersteuning cliëntenraden geen vanzelfsprekendheid
  • verhuizen na brandveiligheidsonderzoek: inroepen nietigheid besluit niet in alle omstandigheden redelijk
  • nieuwbouwplannen konden doorgaan gezien eerdere stukken, wel tekortkomingen zorgaanbieder gesignaleerd
  • Cliëntenraad kan niet zo maar stellen dat ondersteuning slecht is en vervanging eisen
  • Opheffing en vervanging van een cliëntenraad kan niet lichtvaardig, maar kan wel gebeuren indien de cliëntenraad echt onredelijk is
  • Aanzienlijke verhoging van de waskosten wel mogelijk, maar alleen stapsgewijs.

Lees hier de volledige samenvatting van de uitspraken: Enkele uitspraken van de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden