Ieder(in) ontwikkelt digitale landkaart voor belangenbehartiging in het onderwijs

Veel ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zetten zich in voor goed onderwijs voor hun of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak maken ze deel uit van een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze vaak op het probleem dat veel zaken die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente besloten worden.

Bij deze besluiten – over bijvoorbeeld leerlingenvervoer of ondersteuning op school – laat de gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn.
Ieder(in) is een digitale landkaart aan het ontwikkelen met daarop per gemeente en regio de contactgegevens van raden en oudergroepen/ouders, zodat zichtbaar wordt wie de gemeente en scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is.

Meer informatie is te lezen op de website van Ieder(in)  https://iederin.nl/nieuws/17873/laat-uw-stem-als-ouder-horen/ en in  Oproep_oudergroepen_inventarisatie .

Bron: www.iederin.nl