Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit

Op 9 december organiseren KansPlus/VraagRaak, LFB, LSR en Ieder(in) het congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit.

Advies geven over kwaliteit is een belangrijke taak voor de raad. Wat betekent kwaliteit voor cliënten? Hoe kan de raad meepraten een meebeslissen over kwaliteit? We gaan een hele dag werken aan het thema Kwaliteit.

Programma:
9.00 uur-10.00 uur: inloop met koffie en iets lekkers
10.00 uur-11.00 uur: sprankelende opening met theatergroep Maranza
11.00 -12.00 uur: Workshops ronde 1- aan de slag in groepen in DOE en KENNIS workshops
12.00-13.00 uur: Lunch
13.00 -14.00 uur: Workshops ronde 2- aan de slag in groepen in DOE en KENNIS workshops
14.00- 15.00 uur: Delen wat we hebben geleerd en afsluiting met theatergroep Maranza
vanaf 15.00 uur: Drankje en iets lekkers

Er zijn 12 workshops. Iedereen kiest twee workshops. Het programma van de Doe-en Kennisworkshops kunt u hier lezen.

Voor wie?
Voor cliënten en verwanten in cliënten- en verwantenraden in de gehandicaptenzorg.
Familieverenigingen kunnen als geïnteresseerden deelnemen.

Waar?
Congrescentrum De Werelt in Lunteren (Westhofflaan 2 • 6741 KH Lunteren).
(Vanaf het station zijn er pendelbussen.)

Kosten?
Voor leden van raden en hun ondersteuners/coaches gratis.

Inschrijven
Via deze link

Lees hier de volledige uitnodiging: congres-inspraak-in-kwaliteit

 

Ledenraadpleging herziening Wmcz

De internetconsultatie van het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt, is gestart.
Zie ook https://www.kansplus.nl/2016/10/04/internetconsultatie-wmcz-gestart/ .
Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwde medezeggenschapswet voor cliënten in zorginstellingen (Wmcz).

Tot en met 13 november 2016 kan een reactie op het wetsontwerp gegeven worden.

Daarom organiseren wij op 1 november een bijeenkomst waar we een presentatie geven van de voorgestelde veranderingen en waar we in een hoorzitting in gesprek gaan hierover.
KansPlus/Vraagraak wil graag horen wat u van de voorgenomen herziening vindt.
Uw input zal gebruikt worden in de reactie van KansPlus/VraagRaak naar het ministerie van VWS.

Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur
Plaats: De Lei 86, 3971CA, Driebergen-Rijsenburg

Aanmelden kan tot 28 oktober via https://goo.gl/forms/HDJUjn2bO6J3QyTA3

Themabijeenkomst en algemene ledenvergadering 19 november 2016

‘Wat betekent in jouw leven om een broer of zus te hebben met een verstandelijke beperking?’

pp43-aangepastDebby van der Schuit verzorgt een presentatie waarin het thema’broers en zussen’centraal staat.
De zorg van je kind overdragen aan anderen, hoe doe je dat?

Debby heeft de documentaire “Op zoek naar mijn zusje” gemaakt waarin zij aandacht vraagt voor de gevolgen in je leven als je een broer of zus met een beperking hebt.

De themabijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Programma:

10.30- 10.45 uur:
Introductie door Rein Baneke, voorzitter van KansPlus

10.45- 11.30 uur:
Documentaire van Debby van der Schuit “Op zoek naar mijn zusje”

11.30-12.30 uur:
met elkaar in gesprek over reacties, vragen en antwoorden

12.30 uur:
Lunch

Datum: zaterdag 19 november 2016
Plaats: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/te17j1yWhQ7ik2QG2 . Graag voor 11 november.

13.15 – 15.00 uur:
Voor leden is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen en afscheid te nemen van de voorzitter Rein Baneke en de penningmeester Evert de Knecht. Ook zullen nieuwe bestuursleden worden voorgedragen.

De agenda en de bijbehorende stukken voor de algemene vergadering KansPlus kunt u hier lezen.

Het landelijk bestuur van KansPlus zoekt nieuwe bestuurders

Bent u in voor een boeiende en uitdagende plek in het bestuur van KansPlus?

Graag brengen wij bijgaande vacature voor bestuursleden van het Landelijk Bestuur van de vereniging KansPlus onder uw aandacht. KansPlus is op zoek naar uitbreiding van het Landelijk Bestuur en zoekt o.a. enthousiaste algemene bestuursleden. Daarbij loopt voor de voorzitter volgens het rooster van aftreden de zittingsperiode af. De penningmeester legt zijn functie om persoonlijke redenen neer.

Wilt u invloed uitoefenen op het beleid van de regering en het parlement over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Lokale ledengroepen ondersteunen bij hun belangenbehartiging bij de gemeenten? Zorg dragen voor individuele ondersteuning aan leden van KansPlus en hun familie en verwanten?

Lees hier meer over de vacatures.
Wilt u deze informatie ook verspreiden binnen uw netwerk ? Alvast dank daarvoor!

Maak je sterk! De sleutel tot succes

Een zaterdag helemaal voor jou!
Hoe maak je vrienden? Hoe leer je mensen kennen? Hoe word je sterker?
Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking en een coach verzorgen de workshops.
Doe mee! Geef je op!

Voor wie: Voor alle mensen met een verstandelijke beperking, ouders, verwanten en begeleiders.
Wanneer: Zaterdag 12 november
Tijd: 10:00 inloop. 11:00 start.
Waar: ROC midden Nederland, Vondellaan 174 in Utrecht

Vragen: Cindy klein Ikink, 06-14612292
Hoe geef ik me op: Aanmelden kan tot 24 oktober via onderstaande link.
https://goo.gl/forms/0Q9B9sAA9SieJvYr2
Na de sluitingsdatum ontvangt u verdere informatie.
Aan deelname en lunch zijn geen kosten verbonden.

Ben je lid van LFB, Sien, KansPlus, SDS, Prader Willi, Angelman vereniging of VG netwerk, en geef je je op voor maandag 24 oktober, dan krijg je de reiskosten vergoed (OV).

uitnodiging-maak-je-sterk-de-sleutel-tot-succes

 

Stapeling Zorgkosten- onderzoek inkomensondersteuning

Op Prinsjesdag heeft het NIBUD-onderzoek, wat is gedaan in opdracht van Ieder(in), laten zien dat de inkomenspositie van mensen met een beperking afgelopen jaren slechter is geworden. Het onderzoek laat ook zien dat gemeenten met eigen bijdragen/Wmo en WWB-beleid (Wet Werk en Bijstand) het verschil kunnen maken.

Ieder(in) wil inventariseren hoe dat in de gemeenten geregeld is. Daarom het verzoek onderstaande vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden als onderwerp “stapeling zorgkosten” dat eind dit jaar in de Kamer besproken wordt.

Nieuwe cursussen ‘Anders Vasthouden’

voorzijde-folder-anders-vasthouden-najaar-2016

Een kind met een beperking is op de weg naar volwassenheid vaker aangewezen op steun dan je andere kinderen. Hoe kun je dat zo vormgeven dat ook je kind met een beperking een meer volwassen en zelfstandig leven krijgt zónder dat je het helemaal loslaat? Hoe leer je om gaandeweg los te laten en anders vast te houden?

Onder leiding van een ervaren trainer gaan de deelnemers aan de slag met deze vragen. Ze delen hun ervaringen met andere ouders en doen nieuwe ideeën op. Er is volop gelegenheid vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

De cursus wordt dit najaar in twee plaatsen gehouden en bestaat uit vier avondbijeenkomsten.
Aanmelden kan via deze link .


Zoetermeer
Locatie: Servicekantoor Ipse de Bruggen
Cursusleiders: Robert Quast en Saskia Pontier
Data: 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 1 december (donderdagvonden)
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Amstelveen
Locatie: Noorddamcentrum
Cursusleiders: Jan Jullens en Ada Pennings
Data: 7 november, 14 november, 28 november, 12 december (maandagavonden)
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

20160920-flyer-anders-vasthouden-najaar-2016

De cursus Anders Vasthouden wordt georganiseerd door Sien in samenwerking KansPlus en BOSK in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Het project wordt ondersteund door stichting NVA/Balans.

Internetconsultatie Wmcz gestart

De internetconsultatie van het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt, is gestart. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwde medezeggenschapswet  voor cliënten in zorginstellingen (Wmcz).

U kunt tot en met 13 november 2016 uw reactie op het wetsontwerp geven. Ga hiervoor naar de website https://www.internetconsultatie.nl en selecteer onder het kopje Lopende consultaties de Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of ga naar www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector