Internetconsultatie Wmcz gestart

De internetconsultatie van het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt, is gestart. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwde medezeggenschapswet  voor cliënten in zorginstellingen (Wmcz).

U kunt tot en met 13 november 2016 uw reactie op het wetsontwerp geven. Ga hiervoor naar de website https://www.internetconsultatie.nl en selecteer onder het kopje Lopende consultaties de Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of ga naar www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector