Stapeling Zorgkosten- onderzoek inkomensondersteuning

Op Prinsjesdag heeft het NIBUD-onderzoek, wat is gedaan in opdracht van Ieder(in), laten zien dat de inkomenspositie van mensen met een beperking afgelopen jaren slechter is geworden. Het onderzoek laat ook zien dat gemeenten met eigen bijdragen/Wmo en WWB-beleid (Wet Werk en Bijstand) het verschil kunnen maken.

Ieder(in) wil inventariseren hoe dat in de gemeenten geregeld is. Daarom het verzoek onderstaande vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden als onderwerp “stapeling zorgkosten” dat eind dit jaar in de Kamer besproken wordt.