Themabijeenkomst en algemene ledenvergadering 19 november 2016

‘Wat betekent in jouw leven om een broer of zus te hebben met een verstandelijke beperking?’

pp43-aangepastDebby van der Schuit verzorgt een presentatie waarin het thema’broers en zussen’centraal staat.
De zorg van je kind overdragen aan anderen, hoe doe je dat?

Debby heeft de documentaire “Op zoek naar mijn zusje” gemaakt waarin zij aandacht vraagt voor de gevolgen in je leven als je een broer of zus met een beperking hebt.

De themabijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Programma:

10.30- 10.45 uur:
Introductie door Rein Baneke, voorzitter van KansPlus

10.45- 11.30 uur:
Documentaire van Debby van der Schuit “Op zoek naar mijn zusje”

11.30-12.30 uur:
met elkaar in gesprek over reacties, vragen en antwoorden

12.30 uur:
Lunch

Datum: zaterdag 19 november 2016
Plaats: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/te17j1yWhQ7ik2QG2 . Graag voor 11 november.

13.15 – 15.00 uur:
Voor leden is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen en afscheid te nemen van de voorzitter Rein Baneke en de penningmeester Evert de Knecht. Ook zullen nieuwe bestuursleden worden voorgedragen.

De agenda en de bijbehorende stukken voor de algemene vergadering KansPlus kunt u hier lezen.