Wij gaan verhuizen

Het Landelijk Bureau van KansPlus gaat verhuizen.
Ons bezoekadres wordt: De Haag 10, 3993 AW Houten.
Het postadres, telefoonnummers en andere gegevens blijven ongewijzigd.

Door de verhuizing zijn het Landelijk Bureau en het Kennis- en adviescentrum gesloten van maandag 19 december 2016 tot maandag 9 januari 2017.

 

Benoeming nieuwe bestuurders Landelijk Bestuur KansPlus

In de algemene (leden) vergadering van 19 november jl. werd de heer Pouwel van de Siepkamp benoemd tot voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus.
Naast hem werden nog drie bestuursleden benoemd: de heer Paul Grimmelikhuizen als penningmeester, de heer Paul Lucardie en mevrouw Mirjam Zegger beiden als algemeen bestuurslid.

Pouwel van de Siepkamp is al vele jaren verbonden aan KansPlus en was algemeen bestuurslid voor zijn benoeming tot voorzitter.

foto-paulgrimmelikhuizen
Paul Grimmelikhuizen is registeraccountant met internationale ervaring op het gebied van financieel management en internal audit en riskmanagement. Hij is vader van een dochter met Downsyndroom en met zijn vrouw mede-initiatiefnemer van een wooninitiatief.

paul-lucardie

 

Paul Lucardie is  werkzaam geweest in de wereld van de sociale zekerheid en re-integratie bij overheid en uitvoeringsorganen, met name op het vlak van HRM en gezondheidsmanagement. Hij is oud-bestuurslid van de Stichting VraagRaak, voorzitter familievereniging Bartiméus en lid klachtencommissie Reinaerde.

miriamzegger

 

Miriam Zegger werkt als bestuurssecretaris bij een grote zorginstelling. Voorheen was zij manager innovatie en kwaliteit bij MEE en VGN. Ook beleidswerk voor koepels van zintuiglijk gehandicapten. Van huis uit is zij klinisch psycholoog en doet zij veel werkzaamheden als vrijwilliger voor o.a. kinderpostzegels en Meidenhuis Utrecht.

 

Het bestuur en de vereniging hebben het volste vertrouwen zeer gekwalificeerde bestuurders te hebben benoemd en verheugen zich op de toekomstige samenwerking.

 

KansPlus themabijeenkomst Broers en Zussen en ledenvergadering 19 november

Op 19 november organiseerde KansPlus in de ochtend een themabijeenkomst over Broers en Zussen waarbij Debby van der Schuit een presentatie verzorgde waarin onder andere haar documentaire ‘Op zoek naar mijn zusje’ vertoond werd. Het was een ochtend waarbij de ervaringsverhalen van zowel Debby als de aanwezigen veel indruk maakte op iedereen. In de middag vond de ledenvergadering van KansPlus plaats.
Graag willen wij de getoonde presentaties met u delen.

15079095_669226649911162_8388471004731222963_n

Via de volgende link kunt u de prezi-presentatie van Debby nalezen: http://prezi.com/colxonviughd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Meer informatie over de documentaire vindt u op https://www.facebook.com/DocuDebby/  .
Bestellen van de DVD kan via bovenstaande link of via een mail naar debby.vanderschuit@gmail.com.

 

In de middag vond de ledenvergadering van KansPlus plaats. Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus gaf een presentatie waarin zij het Jaarwerkplan 2017 en de voortgang 2016 uiteenzette.
De presentatie kunt u hier lezen:  presentatie-dickie-van-de-kaa-ledenvergadering-19-november-2016

Jaap Zwitser verzorgde een presentatie over de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. Zijn presentatie kunt u hier nalezen: presentatie-jaap-zwitser-kwaliteitsagenda-gehandicaptenzorg

Jeanet Bouw gaf een toelichting op het project Lokale Belangenbehartiging waarin zij onder andere de resultaten besprak van het onderzoek wat in augustus en september is gedaan onder de ledengroepen van KansPlus. Een samenvatting van dat onderzoek kunt u hier lezen: samenvatting-onderzoek-ledengroepen .

Voor meer informatie, waaronder de film die gemaakt is over het congres van 16 september over Lokale belangenbehartiging kunt u hier meer lezen.

Reactie KansPlus/VraagRaak op ambtelijk ontwerp van Wet tot wijziging WMCZ

Op 10 november heeft KansPlus/VraagRaak haar reactie op de internetconsultatie van het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt ingediend.

In het algemeen kan gezegd worden dat het ontwerp belangrijke verbeteringen bevat in de positie van cliënten/vertegenwoordigers en cliëntenraden. Enkele medezeggenschapsrechten zijn zeker aangescherpt. Op een aantal punten stellen wij echter verbeteringen voor. Dit omdat we ook zien dat de positie van cliënten en cliëntenraden bij enkele punten onvoldoende uit de verf komt of zelfs verzwakt ten aanzien van de zorgaanbieder.
De volledige reactie van KansPlus/VraagRaak kunt u via de volgende link lezen:
reactie-kansplus-ambtelijk-ontwerp-wmcz

Lees hier de resultaten van de ledenraadpleging van 1 november 2016 waarbij de volgende onderwerpen besproken werden:
* wat is er nieuw?
*  wat zijn de onduidelijkheden een aandachtspunten gezien vanuit KansPlus?
*  hoe verder?

Alle openbare reacties op de consultatie kunt u lezen via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector/reacties

KansPlus Themabijeenkomst Broers en Zussen

’Wat betekent het in jouw leven om een broer of zus te hebben met een verstandelijke beperking?’

pp43-aangepastDebby van der Schuit verzorgt een presentatie waarin het thema ‘broers en zussen’ centraal staat.
De zorg van je kind overdragen aan anderen, hoe doe je dat?
Debby heeft de documentaire “Op zoek naar mijn zusje” gemaakt waarin zij aandacht vraagt voor de gevolgen in je leven als je een broer of zus met een beperking hebt.

Programma:
10.30 – 10.45 uur: Introductie door Rein Baneke, voorzitter van KansPlus
10.45 -11.30 uur: Documentaire van Debby van der Schuit “Op zoek naar mijn zusje”
11.30 -12.30 uur: Met elkaar in gesprek over reacties, vragen en antwoorden
12.30 uur: Lunch

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Datum: zaterdag 19 november 2016
Plaats: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/te17j1yWhQ7ik2QG2 .

Voor leden is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen. Zie ook