KansPlus Themabijeenkomst Broers en Zussen

’Wat betekent het in jouw leven om een broer of zus te hebben met een verstandelijke beperking?’

pp43-aangepastDebby van der Schuit verzorgt een presentatie waarin het thema ‘broers en zussen’ centraal staat.
De zorg van je kind overdragen aan anderen, hoe doe je dat?
Debby heeft de documentaire “Op zoek naar mijn zusje” gemaakt waarin zij aandacht vraagt voor de gevolgen in je leven als je een broer of zus met een beperking hebt.

Programma:
10.30 – 10.45 uur: Introductie door Rein Baneke, voorzitter van KansPlus
10.45 -11.30 uur: Documentaire van Debby van der Schuit “Op zoek naar mijn zusje”
11.30 -12.30 uur: Met elkaar in gesprek over reacties, vragen en antwoorden
12.30 uur: Lunch

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Datum: zaterdag 19 november 2016
Plaats: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/te17j1yWhQ7ik2QG2 .

Voor leden is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen. Zie ook