Reactie KansPlus/VraagRaak op ambtelijk ontwerp van Wet tot wijziging WMCZ

Op 10 november heeft KansPlus/VraagRaak haar reactie op de internetconsultatie van het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt ingediend.

In het algemeen kan gezegd worden dat het ontwerp belangrijke verbeteringen bevat in de positie van cliënten/vertegenwoordigers en cliëntenraden. Enkele medezeggenschapsrechten zijn zeker aangescherpt. Op een aantal punten stellen wij echter verbeteringen voor. Dit omdat we ook zien dat de positie van cliënten en cliëntenraden bij enkele punten onvoldoende uit de verf komt of zelfs verzwakt ten aanzien van de zorgaanbieder.
De volledige reactie van KansPlus/VraagRaak kunt u via de volgende link lezen:
reactie-kansplus-ambtelijk-ontwerp-wmcz

Lees hier de resultaten van de ledenraadpleging van 1 november 2016 waarbij de volgende onderwerpen besproken werden:
* wat is er nieuw?
*  wat zijn de onduidelijkheden een aandachtspunten gezien vanuit KansPlus?
*  hoe verder?

Alle openbare reacties op de consultatie kunt u lezen via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector/reacties