Vergoeding lidmaatschap patiëntenorganisatie

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie gedeeltelijk of volledig. Dit kan kosten besparen en ook mensen over de streep helpen om lid te worden van een vereniging als KansPlus. 

Ieder(in) heeft op haar website een overzicht gepubliceerd met een lijst van verzekeringen die het lidmaatschap deels of volledig vergoeden. De voorwaarden die zij daaraan stellen zijn ook vermeld. Op de lijst staan ook verzekeraars die een lidmaatschap niet vergoeden.
Het overzicht ‘Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2018’ kunt u hier lezen:
1317_Vergoeding_lidmaatschap_patiÃntenvereniging_2018_

KansPlus is lid van Ieder(in).

 

Lancering nieuwe Governance code zorg


Op 15 december is de nieuwe Governance code gelanceerd. Dit gebeurde door de introductie van een website:
http://www.governancecodezorg.nl/

In de nieuwe code staan de bestuurlijke waarborgen voor het bieden van goede zorg aan cliënten centraal. Dit is de eerste van de zeven principes waaruit de code is opgebouwd. Om de centrale positie van de cliënt te onderstrepen, is de nieuwe code aangeboden aan een breed publiek en aangeboden aan cliëntenorganisaties. Namens de cliëntenorganisaties heeft Pouwel van de Siepkamp, voorzitter van KansPlus, de nieuwe Governance code in ontvangst genomen. Lees hier zijn toespraak.

 

Inspirerend congres Inspraak in kwaliteit

Foto: Sjef Prins – APA Foto

Op 9 december deelden we samen met 200 aanwezigen ervaringen op het  congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit. Dit congres werd georganiseerd door KansPlus, LFB, LSR en Ieder (in) . De medewerkers van improvisatietheater Maranza zorgde op hun eigen wijze voor de theatrale omlijsting.
Het was een interessante en leerzame dag!
De opening van de dag werd gedaan door Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus.

Foto: Sjef Prins – APA Foto

 

Na de opening leidde Maranza een tafelgesprek over dromen met mensen van de organiserende organisaties en Martijn Verbeek van het ministerie van VWS. Hij vertelde dat “helpen niet overnemen” is en dat mensen moeten “leren luisteren”. o

 

Foto: Sjef Prins – APA Foto

 

Daarna ging iedereen naar een DOE- of KENNIS workshop. Er waren in totaal 12 verschillende workshops, waarvan men er twee kon meemaken.

 

 

Foto: Sjef Prins – APA Foto
Foto: Sjef Prins – APA Foto

 

Improvisatietheater Maranza zorgde samen met acteurs uit de zaal voor de theatrale omlijsting.

 

 

De gebruikte foto’s op deze pagina mogen alleen gebruikt worden na toestemming. Neem contact met op via redactie@invoorzorg.nl.
Een volledig verslag van de dag kunt u lezen via http://www.invoorzorg.nl/ivz/Verslag-Congres-Clientenraad-inspraak-in-kwaliteit.html . Het verslag is overigens gemaakt door Marijke Heijsman, een tekstschrijfster gespecialiseerd in begrijpelijk schrijven voor mensen met een beperking.
De foto’s die tijdens het congres gemaakt zijn, staan in een fotoalbum op Facebook: https://www.facebook.com/Invoorzorg/photos/?tab=album&album_id=1461851917178319