KansPlus vraagt om actie van Staatssecretaris van Rijn op oneigenlijk gebruik van WLZ-middelen

KansPlus is ernstig verontrust door berichten over het verschuiven van geld dat bestemd is voor cliënten in de WLZ naar activiteiten in het sociaal domein.

Vorige week meldde Skipr dat zorgaanbieders tekorten die ze oplopen bij activiteiten in het sociaal domein dekken door verschuiving van gelden die eigenlijk bestemd zijn voor mensen die zorg krijgen in het kader van de WLZ. Terwijl gemeenten geld dat voor het sociaal domein bestemd is over houden, wordt het gecreëerde tekort verhaald op mensen die behoefte hebben aan intensieve zorg.
KansPlus vindt dat onaanvaardbaar en heeft de Staatssecretaris gevraagd maatregelen te nemen om dit oneigenlijke gebruik van geld tegen te gaan.

Tevens heeft KansPlus de Staatssecretaris gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de hele geldstroom in de langdurige zorg.

De brief van KansPlus aan de Staatssecretaris vindt u hier.