Nieuw lidmaatschap bij KansPlus: het familielidmaatschap

Wat ons bindt als leden van KansPlus is dat we een relatie hebben met een persoon met een beperking en dat we door ons lidmaatschap gesteund worden in onze betrokkenheid als belangenbehartiger. Ook in de collectieve belangenbehartiging voor mensen met een (verstandelijke) beperking wordt u ondersteund als lid van KansPlus.

Deze betrokkenheid voor onze verwant met een beperking geldt natuurlijk niet alleen voor het ‘hoofdlid’ en eventuele huisgenoten of familieleden. Ook andere familieleden die elders wonen voelen zich vaak verbonden met het wel en wee van de persoon met een beperking en maken deel uit van zijn of haar persoonlijk betrokken netwerk.

Om ook deze persoonlijke relaties vertrouwd te maken met wat KansPlus kan betekenen in het kader van individuele en collectieve belangenbehartiging, is besloten een familielidmaatschap in te voeren.
Door een bedrag van €10.00 boven de reguliere contributie, kunnen ook andere familieleden, ongeacht waar ze wonen, lid zijn van KansPlus.

Als u ook wilt dat uw familieleden vanuit KansPlus meer betrokken raken bij de belangenbehartiging, kunt u uw lidmaatschap omzetten in een familielidmaatschap. U kunt zich aanmelden door hier uw gegevens in te vullen. U kunt het ingevulde formulier mailen naar ledenadministratie@kansplus.nl of bellen naar 030-236 37 44.

Op dit moment kent KansPlus ook het zogenaamde gezinslidmaatschap. Dit lidmaatschap blijft bestaan voor huidige leden maar kan met ingang van 1-12017 niet meer worden afgesloten.