Input algemeen overleg decentralisatie Wmo

KansPlus heeft op 25 januari samen met Ieder(in), Patiëntenfedratie Nederland, KBO-PCBO en Per saldo een brief geschreven naar de vaste Commissie voor VWS waarin zij op grond van verschillende onderzoeken concluderen dat de decentralisatie van de Wmo niet goed werkt.

In de brief vragen de PG-organisaties aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • voorkom oneigenlijk gebruik van WLZ-geld
  • zorg dat maatwerk echt de norm wordt:ook voor complexe zorgvragen
  • investeer in zeggenschap, tegenkracht en inclusie

Bij elk van deze onderwerpen vragen zij gezamenlijk aan de Staatssecretaris in het Algemeen Overleg de naar voren gebrachte aandachtspunten te benadelen in het overleg van 1 februari.

Lees hier de volledige brief.

 

Uitnodiging Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG

Op diverse plaatsen in het land worden de belangen behartigd van mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt in WMO- of participatieraden, cliëntenraden, in platforms of verenigingen. De afgelopen jaren is er veel veranderd op dit terrein, met als gevolg dat het onderlinge contact grotendeels is weggevallen. Een aantal belangenbehartigers heeft daarom het plan opgevat elkaar weer te ontmoeten in een Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG.

De landelijke besturen van KansPlus en Sien ondersteunen dit initiatief.

Wanneer: vrijdag 10 maart van 15.00 uur tot 19.00 uur
Waar: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ in Houten

Het doel van de werkconferentie is:

  • Versterking van de lokale- en regionale belangenbehartiging VG, door ontmoeting en uitwisseling van kennis, informatie, goede voorbeelden en ervaringen.
  • Het ophalen en doorgeven van signalen voor de landelijke belangenbehartiging (via Ieder(in) en ouderverenigingen)

 De werkconferentie is bedoeld voor:

Lokale- en regionale belangenbehartigers VG, beleidsmedewerkers, leden van adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, cliëntenraden, enz.

Aanmelden: voor 1 maart via dit formulier .

Lees hier de hele uitnodiging: Uitnodiging werkconferentie lokale belangenbehartiging VG