Input algemeen overleg decentralisatie Wmo

KansPlus heeft op 25 januari samen met Ieder(in), Patiëntenfedratie Nederland, KBO-PCBO en Per saldo een brief geschreven naar de vaste Commissie voor VWS waarin zij op grond van verschillende onderzoeken concluderen dat de decentralisatie van de Wmo niet goed werkt.

In de brief vragen de PG-organisaties aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • voorkom oneigenlijk gebruik van WLZ-geld
  • zorg dat maatwerk echt de norm wordt:ook voor complexe zorgvragen
  • investeer in zeggenschap, tegenkracht en inclusie

Bij elk van deze onderwerpen vragen zij gezamenlijk aan de Staatssecretaris in het Algemeen Overleg de naar voren gebrachte aandachtspunten te benadelen in het overleg van 1 februari.

Lees hier de volledige brief.