Hoe wilt u uw Wlz-zorg in 2017 geleverd hebben?

Zorginstituut Nederland heeft een brochure gepubliceerd waarin uitleg gegeven wordt over de verschillende leveringsvormen van de Wlz. U kunt bij de aanvraag van een indicatie voor de Wlz aangeven  bij het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) of u in een instelling wilt wonen of dat u de zorg thuis wilt ontvangen.
De brochure is te downloaden via https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brochure/2017/02/06/hoe-wilt-u-uw-zorg-in-2017-geleverd-hebben-in-de-wet-langdurige-zorg .

In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland  kunt u meer in details lezen over de zorg die in de Wlz geleverd wordt.

Bron: Zorginstituut Nederland.