Verenigingsraad KansPlus ‘Verbreding Lokale Belangenbehartiging’

Op 8 april vindt de vergadering van de verenigingsraad plaats van 10.00 tot 13.00 uur in Nieuwegein (‘Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ). Voor deze vergadering worden bestuurders van ledengroepen KansPlus, familieverenigingen KansPlus en cliëntenraden KansPlus/VraagRaak uitgenodigd.

De verenigingsraad adviseert het landelijk bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het verenigingsbeleid. Op 8 april wordt advies gevraagd over de verbreding van de lokale belangenbehartiging. In de notitie ‘Verbreding Lokale belangenbehartiging’ leest u hier meer over.

Wilt u uiterlijk 1 april via email naar info@kansplus.nl uw komst dan wel uw verhindering aan ons laten weten?

U bent van harte welkom. De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.