Meldpunt voor problemen bij stemmen

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan stemmen lastig zijn. Daarvoor zijn toegankelijke en bereikbare stemlokalen nodig, maar ook eenvoudige stembiljetten, begrijpelijke en goed leesbare partijprogramma’s.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat Nederland vorig jaar ratificeerde, onderstreept het belang van toegankelijke verkiezingen. Want bij volwaardige deelname aan de samenleving hoort ook de mogelijkheid om te kunnen stemmen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een meldpunt geopend voor problemen die mensen met een (verstandelijke) beperking ondervinden bij het stemmen.

Het meldpunt is via deze link te vinden.

Op 11 maart verscheen een interview in het Eindhovens Dagblad van Erik en Ad den Hartog waarin zij beide pleiten voor toelating van hulp in het stemhokje zoals dat nu al geldt voor mensen met een visuele beperking.

Bron: Ieder(in), College voor de rechten van de Mens en het Eindhovens Dagblad..