Persoonsvolgende Zorg in de regio Rotterdam

In de regio Rotterdam is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend geworden.  Het tweejarige experiment richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties. Het doel van dit experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Wat gebeurt er in het experiment?

Het experiment bestaat uit drie thema’s:

  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken.
  2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Op 21 maart is er een bijeenkomst voor cliëntenraden in Activeringscentrum Kreileroord, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het doel en de opzet van het experiment.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Corine Boer (corineboer@persoonsvolgendezorg.nl 06-43456713)  of Denise van Brenk ( denisevanbrenk@persoonsvolgendezorg.nl of 06-10167951)
Lees hier de volledige uitnodiging: Uitnodiging-Clientenraden