Werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’*

KansPlus presenteert met trots de werkmethode “Bouwstenen voor familiebeleid”. Samen met zorgorganisatie ’s Heeren Loo hebben we in 2016 samen gewerkt aan het project ‘Het zit in de familie’.

Het doel van dit project was het verankeren en faciliteren van de familierol in de zorg. Met als uiteindelijk resultaat een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en hun familie in het hele zorgcontinuüm. Vanuit de praktijk hebben we  ‘bouwstenen’ opgehaald voor het ontwikkelen van familiebeleid. De opbrengst van het project is nu verwerkt in de uitgave ‘Werkmethode Bouwstenen voor Familiebeleid’. Een werkmodel vanuit de praktijk met bouwstenen als gespreksstof voor het ontwikkelen van familiebeleid binnen de zorgorganisatie.

Familie speelt een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Zij zijn vaak een leven lang hun steun en toeverlaat. Familieleden ondersteunen hun familielid ook nu er steeds meer wordt gevraagd van mensen met een beperking: meer eigen regie en zelfredzaamheid.

Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking.

De werkmethode biedt bouwstenen voor het ontwikkelen van familiebeleid bij zorgorganisaties. Het zijn onderwerpen waar cliënten, familie en professionals met elkaar over kunnen praten.  Het gaat dan over de thema’s  respect, visie, communicatie, vertrouwen en veiligheid.

Familiebeleid vraagt tijd en aandacht van alle bij de zorgorganisatie betrokken partijen.

Betrokkenheid van de zorgorganisatie is een voorwaarde voor samenwerken in de driehoek familie-cliënt- professionals. De zorgorganisatie heeft een eigen visie op samenwerking met cliënt en familie. Met de bouwstenen geeft de organisatie een werkwijze om deze visie in de praktijk vorm te geven, door alle lagen van de organisatie heen. De zorgorganisatie maakt het gesprek mogelijk, door deskundigheid en ondersteuning te bieden. Professionals, beleidsmedewerkers maar zeker ook cliëntenraden, familieverenigingen en andere familieverbanden spelen hierbij een rol.

Uitgave lezen of bestellen
Meer weten over de bouwstenen voor het ontwikkelen van familiebeleid binnen een zorgorganisatie? Nieuwsgierig geworden naar de bouwstenen hiervoor? U kunt de digitale uitgave hier lezen en downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Kennis- en adviescentrum via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50 (maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

* Dit product maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen (www.pgwerktsamen.nl), een samenwerkingsverband van patiënten koepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz.
Het project is ondersteund door PGOsupport en gefinancierd door het Ministerie van VWS.