Staatssecretaris van Rijn vindt wachtlijsten complexe gehandicaptenzorg ongewenst

Als antwoord op Kamervragen van Lilian Marijnissen (SP) zegt van Rijn: ‘De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herzien en verbeteren van het zorgstelsel, zodat iedereen die dat nodig heeft zo snel mogelijk passende zorg kan krijgen. Ook voor mensen met complexe problematiek moet die zorg er gewoon zijn’.
Lilian Marijnissen heeft vragen gesteld over het bericht dat jongeren met een beperking niet terecht kunnen in een zorginstelling.

In de brief stelt van Rijn dat hij samen met de zorgkantoren bezig is om uit te zoeken hoe de zorg voor deze groep beter geregeld kan worden. De zorgkantoren zijn op dit moment bezig om cliënten te benaderen en hen ‘meer proactief te bemiddelen’, meldt de staatssecretaris. Dat er wachttijden zijn ontstaan is volgens hem in elk geval geen financiële kwestie. ‘In principe is er geld voor deze zorg beschikbaar. Maar dat betekent niet automatisch dat een instelling iedereen die op hun wachtlijst staat ook meteen zorg kan bieden zonder hierover afspraken te maken met het zorgkantoor. Als het tussen zorgkantoor en zorgaanbieder afgesproken productiemaximum voor een bepaalde periode is bereikt en er toch nog mensen op de wachtlijst staan, zullen over het snel aanpakken van die wachtlijst nadere afspraken moeten worden gemaakt’, schrijft hij.

Het inschatten van de hoeveelheid zorg die kan worden geleverd is volgens Van Rijn echter geen eenvoudige klus, vooral niet bij een kleine doelgroep als mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Maar volgens de staatssecretaris zijn er wel concrete stappen gezet om de wachtlijsten die zijn ontstaan op te lossen. ‘Ik ben in overleg met MEE, Ieder(in) en zorgkantoren om te bekijken wat de beste aanpak is om dit probleem verder in kaart te brengen en zo snel mogelijk op te lossen. Over de resultaten van deze overleggen, de verder te nemen stappen en de eerste resultaten daarvan zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.’

KansPlus is bereid een bijdrage te leveren door zitting te nemen in de regionale taskforce met zorgkantoren en aanbieders.

Het programma Nieuwsuur besteedde aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met een complexe zorgvraag. Vanuit  het programma Kassa wordt via #ikziejewel erkenning, duidelijkheid en gezien worden gevraagd van kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). KansPlus doet aan deze actie mee met de meldactie EMB.

Lees hier de volledige brief van Staatssecretaris van Rijn.

 

Handreiking vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector

In februari 2016 heeft KansPlus het Manifest Familiebeleid in de VG-sector aan u gepresenteerd. Het Manifest is een pleidooi om familie op een vanzelfsprekende manier te betrekken bij de zorg en de ondersteuning ten behoeve van hun kind, broer, zus of ander familielid. Wie anders dan de eigen familie kent hen bijna altijd beter en langer.

Met de nu verschenen Handreiking vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector geeft de Initiatiefgroep Familiebeleid praktische informatie over welke stappen genomen kunnen worden om familiebeleid de eerstkomende jaren verder te ontwikkelen. De handreiking is van toepassing voor alle familieverbanden, verwantenraden en cliëntenraden. Uiteraard staat de cliënt zelf centraal: de rol van de familie is aanvullend.

Manifest Familiebeleid en Handreiking vervolg Manifest lezen of bestellen?
U kunt de digitale uitgaven via onderstaande links lezen en downloaden:
Handreiking vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector
Manifest Familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector
De gedrukte uitgaven  kunt u voor € 5 per exemplaar bestellen via de webwinkel of door te mailen of te bellen naar KansPlus via info@kansplus.nl of 030 236 3744.

U kunt ook de map KansPlus & familiebeleid in de VG-sector bestellen. Hierin zit naast het Manifest en de Handreiking ook de Werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid  die KansPlus samen met ’s Heerenloo ontwikkeld heeft.
Deze complete map is voor € 17.50 te bestellen via de webwinkel  of door te mailen of te bellen naar KansPlus via info@kansplus.nl of 030 236 3744.
De digitale versie van de werkmethode is via deze link te lezen en te downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Kennis- en adviescentrum via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50 (maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

 

KansPlus meldactie EMB

In een uitzending van het programma Kassa is aandacht besteed aan de problemen rond de zorg voor mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB). Het ging in deze uitzending vooral om de problemen waar ouders die hun kind nog thuis hebben tegenaan lopen, maar zijdelings werd ook gesproken over de kwaliteit van de zorg voor deze groep uiterst kwetsbare mensen die al in zorginstellingen wonen.
De uitzending was een krachtig signaal dat er iets moet gebeuren, maar als KansPlus willen we verder gaan dan alleen een signaal afgeven. Door middel van een meldactie willen we het signaal onderbouwen en we willen waar dat noodzakelijk blijkt ook zoveel mogelijk met melders zelf kijken welke concrete acties mogelijk zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Indien u zelf een familielid heeft met een ernstige meervoudige beperking, willen wij u vragen ook deel te nemen aan deze meldactie. Het gaat er overigens niet om alleen reacties te krijgen als er problemen zijn. Ook als u tevreden bent over hoe het gaat is uw reactie welkom, zodat we een goed totaalbeeld krijgen.

Op basis van de reacties hebben we contacten gehad met leden van de Tweede Kamer. We hebben daarbij vooral aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • De onafhankelijke cliëntondersteuning moet fundamenteel verbeterd worden. De deskundigheid moet omhoog; geen all-round ondersteuners die van alle doelgroepen iets weten, maar gespecialiseerde ondersteuners met kennis van zaken met betrekking tot mensen met een ernstige meervoudige beperking, maar ook kennis van zaken ten aanzien van wat het voor ouders betekend om de zorg te hebben voor een kind met een ernstige meervoudige beperking.
  • De rol van de onafhankelijke cliëntondersteuning moet verder gaan dan alleen inventariseren van de zorgvraag en de ouders op weg helpen in het zorglandschap. De cliëntondersteuner moet desgewenst ook het vele praktische regelwerk uit handen kunnen nemen en mensen helpen in het woud van de regelgeving. Voor mensen die al in een WLZ voorziening verblijven moet de ondersteuner desgewenst actief kunnen blijven volgen of de zorgafspraken worden nagekomen en of de kwaliteit van de geboden zorg goed is.
  • Ook hebben we aandacht gevraagd voor de problemen rond de indicatieprocedures en de overgang van 18- naar 18+.  Ouders van jonge kinderen moeten niet ieder jaar opnieuw duidelijk moeten maken dat hun kind een beperking heeft en als al op jonge leeftijd duidelijk is dat intensieve zorg nodig is, moet direct een beroep kunnen worden gedaan op de gegarandeerde zorg vanuit de WLZ.

Deze en andere punten zullen we ook in de komende periode bij de politiek onder de aandacht blijven brengen en we gaan hiermee door tot er concrete resultaten geboekt zijn.

Hier kunt u een samenvatting lezen van de informatie die we uit de meldactie gekregen hebben: Uitkomst enquête EMB problematiek 2017

Uitzending Kassa: ouders van zwaar beperkte kinderen luiden de noodklok

Ouders van  ernstig meervoudig beperkte  kinderen hebben een pamflet opgesteld. Zij  zijn al een flink aantal jaar aan het strijden om de zorg voor hun kind goed te regelen en hebben nu een pamflet opgesteld.

Afgelopen zaterdag was er in de uitzending van het consumentenprogramma Kassa aandacht voor deze groep. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Stichting Complex Care United (2CU “to see you”) vraagt aandacht voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Door deze groep onder de aandacht te brengen wil de stichting de kwaliteit van leven thuis of in het ziekenhuis, in een instelling of een initiatief en de bijbehorende zorgverlening, verbeteren en waarborgen. Dit kan onder andere door het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie en het delen van kennis. Daarnaast biedt de Stichting ondersteuning aan ZEVMB en hun gezin.

Bekijk en deel het pamflet: https://kassa.vara.nl/media/371961
Op 15 april is Kassa gestart met de #ikziejewel-actie via sociale media. Meedoen kan door onderstaande teskt de tweeten in combinatie met een foto van jezelf + een briefje met daarop #ikziejewel .

Maak kinderen met een zeer ernstige meervoudige beperking zichtbaar. Deel het pamflet! https://www.facebook.com/VaraKassa/videos/10154657165509315/ #ikziejewel #KassaTV

Cliënten, familie en zorgprofessionals werken beter samen met Bouwstenen voor Familiebeleid

Cliënten, familie en zorgprofessionals werken beter samen met Bouwstenen voor Familiebeleid
Een werkmethode van KansPlus en ’s Heeren Loo

Familie is voor iedereen belangrijk en is een blijvend anker in ieders leven. Zorgprofessionals zijn betrokken passanten in het leven van mensen met een verstandelijk beperking en familie is voor altijd. Cliënten, familie en zorgprofessionals moeten dus goed samenwerken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend en gemakkelijk. Daarom hebben belangennetwerk KansPlus en ’s Heeren Loo een werkmethode gepubliceerd: Bouwstenen voor familiebeleid. Voor de hele gehandicaptensector.

Op dinsdag 4 april hebben KansPlus en ’s Heeren Loo de werkmethode overhandigd aan Frank Bluiminck, directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. “Dit is een prachtig product dat zorgorganisaties helpt bij het ontwikkelen van familiebeleid”, aldus Frank Bluiminck. “Wij gaan dit verder verspreiden binnen de hele sector.”

v.l.n.r.:Dickie van de Kaa , directeur KansPlus en Kees Erends, bestuurder ’s Heeren Loo overhandigen de werkmethode aan Frank Bluiminck , directeur VGN.

De rol van familie verankeren in de zorg

De werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid geeft zorgorganisatie en familie ingrediënten voor een goede samenwerking. Deze samenwerking wordt vaak de driehoek genoemd: cliënten, familie en professionals. Maar op welke fundamenten wordt deze driehoek gebouwd? En welke elementen horen er in elk familiebeleid terug te komen? De werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid geeft daar antwoord op en helpt daarmee de rol van familie te verankeren in de zorg.

Schatkist vol dromen

De samenwerking tussen KansPlus en ’s Heeren Loo begon in januari 2016. Toen werd een convenant opgesteld tussen KansPlus en ’s Heeren Loo om familiebeleid te ontwikkelen binnen een proeftuin. Dit sloot mooi aan bij het afsluitende familiecongres van de familiecampagne ‘Ik en mijn familie’. De opbrengsten van beide dagen is als schat overgedragen aan brancheorganisatie VGN. Er is door middel van het familiecongres, drie proeftuinen in de regio Midden-Nederland en een open podium voor familie, cliënten en zorgverleners geluisterd naar hun ervaringen en ideeën. Zo zijn de bouwstenen opgehaald voor het ontwikkelen van familiebeleid.

Meer weten?

Hier vindt u de digitale versie van de werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’ .

Reactie KansPlus over problemen rondom moeilijk plaatsbare mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus is ernstig verontrust over de berichten in de media over de plaatsingsproblemen voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Onze verontrusting betreft niet alleen het feit dat er een ernstige wachtlijstproblematiek is, maar ook dat de verantwoordelijke organisaties en instanties een grote machteloosheid uitstralen en elkaar in de reportage de bal lijken toe te spelen. Het zorgkantoor zegt dat er genoeg geld is, en de zorgaanbieder zegt dat er niet genoeg geld los komt.

KansPlus vindt dat de primair verantwoordelijke organisaties de bal gezamenlijk moeten oppakken en we roepen daarom op om vanuit  (Zorgverzekeraars Nederland) ZN en de ( Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) VGN een gezamenlijke taskforce op te zetten die de opdracht krijgt binnen een termijn van twee maanden met een kansrijke oplossing te komen. Als alle grotere bij de VGN aangesloten instellingen 3 of 4 mensen van de wachtlijst extra op nemen, is het probleem nagenoeg opgelost.

We willen er hierbij op aandringen dat voor de oplossing niet alleen gekeken wordt naar het opzetten van extra voorzieningen/groepen voor mensen met probleemgedrag. Om stigmatisering en cumulatie van problematiek te voorkomen, moet deze doelgroep zoveel als mogelijk binnen een min of meer normale omgeving een plek kunnen krijgen; zo nodig met extra begeleiding.

Op 28 maart heeft KansPlus een brief gestuurd naar het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland ZN) en naar de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Een kopie van de brief is naar Ieder(in) en MEE gestuurd.

Brief aan ZN – VGN – taskforce wachtlijsten

KansPlus en Sien vragen kabinetsinformateur om extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking

In een brief aan mw. Schippers vragen Sien en KansPlus de informateur om extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft een groep die door de aard van de beperking levenslang en levensbreed bijzondere zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit geldt niet voor die mensen zelf, maar ook voor hun familienetwerken. Sien en KansPlus zijn daarom van mening dat het in de onderhandelingen voor het vormen van een nieuw kabinet belangrijk is dat aan deze groep specifiek aandacht besteed wordt.

De volgende punten zijn van belang:

  • versterking van de positie van de cliënt
  • recht op zorg
  • LVG terug in de Wlz
  • Meer inzet op onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Transparant maken van de geldstromen
  • Financiering wettelijke vertegenwoordiging
  • Financiering cliëntorganisaties

De volledige brief en bijlage aan de kabinetsformateur kunt u hier lezen:
brief aan Kabinetsinformateur
bijlage brief aan Kabinetsinformateur

 

Sien workshop ‘Samen weet je meer’ in Houten

Op donderdagavond 18 mei organiseert belangenvereniging Sien de workshop ‘Samen weet je meer!’ Een bijeenkomst waar ouders en mantelzorgers rondom iemand met een beperking de ruimte krijgen om al hun vragen te stellen en oplossingen te vinden.

Tijdens deze avond inspireren ouders en betrokken organisaties elkaar om oplossingen te vinden en vanuit een nieuw perspectief naar persoonlijke situaties te kijken. Ontdek de kracht van delen!

Hierbij het vriendelijke verzoek om deze uitnodiging te delen met ouders en vertegenwoordigers van mensen (jong en oud) met een beperking. Ook heel hartelijk uitgenodigd als u als organisatie mee wilt denken met vragen van ouders. Laat even weten als u komt !

Datum: 18 mei van 19.30-22.00 uur
Plaats: De Lichtboog, kruisboog 22 in Houten
Aanmelden: via 06-51558580 of via jolanda@sien.nl